Chauffeur worden bij Abel via Doorwerkgever

Abel gelooft in doorwerken na pensioen

A ride you want to share

Wie is Abel?

Abel de nieuwe & betaalbare taxi ervaring in Amsterdam. Bij Abel hebt u de optie uw rit te delen met andere passagiers. Hierdoor is uw rit niet alleen erg betaalbaar, maar ook een stuk gezelliger!

 

Abel is te boeken via de handige app, waar u een stoel boekt, niet een hele auto. Abel werkt als een lift: misschien zit er al een passagier in de Abel of kan de chauffeur gedurende de rit nog extra personen ophalen of afzetten. De exacte ritprijs staat vast bij de boeking, onafhankelijk van het aantal tussenstops gedurende de rit.

Chauffeur worden bij Abel

Wanneer u aan de slag wilt via Doorwerkgever bij Abel moet u in het bezit zijn van een volledige chauffeurskaart. Heeft u deze niet? Dan is dat geen probleem! Wij hebben hier namelijk een opleidingstraject voor. Wij betalen de helft en u de helft, dat u aflost met een euro per gewerkt uur!

 

Bekijk hier het opleidingtraject:

Top 5: Veelgestelde vragen

Doorwerkgever is de specialist in doorwerken na pensioen

Word ik gekort op mijn AOW-uitkering of pensioenuitkering als ik doorwerk?

Extra inkomsten zoals salaris worden niet gekort op de AOW-uitkering of (aanvullend) pensioen.

Mag ik bijverdienen naast VUT of prepensioenregeling?

Wanneer u met de VUT  (vervroegde uittreding) of prepensioen kan het voorkomen dat u tot een bepaald percentage van uw oude inkomen mag bijverdienen.

 

Hoeveel u mag bijverdienen hangt af van uw regeling. Het is belangrijk om dit te informeren bij de uitvoerder van uw VUT of pensioenregeling voordat u gaat doorwerken.

De pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 jaar. Wat zijn de gevolgen voor doorwerken?

Als de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd op de AOW-leeftijd stopt ook de pensioenopbouw. Maar dit kan anders liggen als de werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst voortzetten. Want ook bij doorwerken na de AOW-leeftijd is pensioenopbouw mogelijk. Uiteraard moet hiervoor wel fiscale ruimte zijn. Bovendien hangt het af van het pensioenreglement. Zoals eerder opgemerkt is de afgesproken pensioenleeftijd in de pensioenregeling met name een rekenleeftijd. Gaat de pensioenregeling uit van een afwijkende pensioenleeftijd (niet de AOW-leeftijd maar een leeftijd daarna)? Dan zal de pensioenopbouw ongewijzigd doorlopen. In ieder geval tot de afgesproken pensioenleeftijd zoals deze in het pensioenreglement is opgenomen. Verder is in veel pensioenregelingen uitstel van de pensioendatum met pensioenopbouw opgenomen. Dat betekent dat tijdens de uitstelperiode door een werknemer de pensioenopbouw gecontinueerd wordt bij voortzetting van het dienstverband na de afgesproken pensioenleeftijd.

 

Uiteraard kunnen werkgever en werknemer in de nieuwe (voortgezette) arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken maken ten opzichte van de vorige arbeidsovereenkomst. Die afwijkende afspraken zijn echter niet zonder grenzen. Zo is het bijvoorbeeld niet zonder meer toegestaan een

lager loon voor hetzelfde werk af te spreken enkel en alleen vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijd. En naar onze mening geldt dat in principe ook voor pensioenopbouw.

 

Maar als er na de AOW-leeftijd geen pensioenopbouw wordt toegezegd, dan kan dit ook gevolgen hebben voor het overlijdensrisico. De werknemer kan in die periode mogelijk niet verzekerd zijn voor het overlijdensrisico. Als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, dan is er geen dekking. De dekking voor het overlijdensrisico zal de werknemer op een andere wijze moeten regelen. Door bijvoorbeeld (een deel van) het pensioen (ouderdomspensioen en partnerpensioen) al in te laten gaan.

Hoe zit het met loonbelasting en werknemersverzekingen als ik ga doorwerken?

U blijft loonbelasting betalen als u doorwerkt. Wanneer u doorwerkt heeft u al een basisinkomen vanuit AOW. Daarom hoeft de opdrachtgever geen premies meer te betalen voor de:

 

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Ziektewet
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)

 

U bent dus ook niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid omdat u al een basisinkomen hebt, namelijk AOW.

 

Bij Doorwerkgever werkt u onder de voorwaarden van de Doorwerkregeling. Hierin staat beschreven dat u bij ziekte 6 weken doorbetaald krijgt, omdat u niet meer verzekerd bent volgens de Ziektewet.

Bouw ik pensioen op?

Op dit moment bouwt u geen pensioen op wanneer u doorwerkt via Doorwerkgever. Er is op dit moment veel discussie gaande omtrent dit onderwerp. Wij volgen deze discussie op de voet.

Alle veelgestelde vragen

Blog alles over doorwerken

Onderzoeken, doorwerkers aan het woord, kortom alles over doorwerken