Móéten of wíllen werknemers na pensioen steeds vaker doorwerken?

Sjaak van Heukelum

De Doorwerkregeling voor gepensioneerden.
Voordelig voor alle partijen

Zijn er dan helemaal geen doorwerkers vanuit financiële nood? Natuurlijk wel.
Afgelopen weken verscheen in de media een aantal keren een bericht dat werknemers na pensionering steeds vaker moeten doorwerken. Een bericht waar ik als directeur van Doorwerkgever natuurlijk direct geïnteresseerd in ben, omdat het direct raakt aan onze dienstverlening. Er is namelijk een groot verschil tussen werknemers die doorwerken uit zingeving en werknemers die gedwongen voelen door te werken om rond te kunnen komen. Nader onderzoek was dus gewenst.

Het is een feit dat het aantal doorwerkers, dat doorwerkt bij de oude werkgever, op dit moment hard groeit. De vergrijzing laat diepe sporen na in veel sectoren en zal over vijf jaar op haar hoogtepunt zijn.

De meeste werknemers verlaten het bedrijf bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Met hun vertrek verlaat echter vaak ook veel kennis en ervaring het bedrijf. Logisch dat bedrijven daarom steeds vaker een ervaren werknemer vragen om nog even te blijven. Bijvoorbeeld om een project af te maken, kennis over te dragen op nieuwe werknemers en/of beschikbaar te zijn in de flexibele schil van de onderneming. Schaarste in de arbeidsmarkt wordt op deze manier effectief opgelost! In krap tien jaar is het aantal doorwerkers opgelopen tot meer dan 200.000. En dat aantal groeit nog steeds.

Dan blijft de vraag dus of steeds meer doorwerkers financieel gedreven zijn.

Onderzoek wijst uit van niet! Ongeveer één op de zeven werknemers werkt na pensionering door. Dat wijst erop dat doorwerkers nog voldoende keus hebben om wel of niet door te werken. Verder onderzoek wijst er bovendien op dat veruit de meeste doorwerkers dat doen vanuit zingeving. Natuurlijk zien zij in de meeste gevallen dat hun inkomen minder is na pensionering, maar lagere kosten in het levensonderhoud en minder belastingdruk compenseren dat verlies van inkomen. Ook zien we dat steeds meer doorwerkers zich in hun actieve werkperiode goed hebben voorbereid op hun financiële plaatje na pensionering.

Zijn er dan helemaal geen doorwerkers vanuit financiële nood? Natuurlijk wel. Vaak gaat het hier werknemers met een ‘bijzonder’ verleden, zoals een persoonlijke gebeurtenis met ingrijpende financiële gevolgen. Daar komen in de toekomst zeker nog andere oorzaken bij. Bijvoorbeeld een gebrekkige pensioenopbouw als gevolg van een zelfstandige status en/of de gevolgen van de aflossingsvrije hypotheken.

Gelukkig kunnen we de berichtgeving op deze manier duiden. Doorwerkgever is zelfs gebeld door de media om onze ervaringen te delen. Voor nu geldt namelijk nog steeds dat doorwerken vooral vrijwillig gebeurt door gepensioneerde werknemers die het willen én kunnen. Om dat mogelijk te maken wordt de door Doorwerkgever opgezette doorwerkregeling gebruikt!