Doorwerken

We vergaderen heel wat af in Nederland. Ook u ontkomt er niet aan. Niet zo gek wanneer u zich bedenkt dat een goede samenwerking begint bij een overleg en goede afspraken. Het is de taak van de notulist om een verslag van de vergadering te...

Wie had dat gedacht? Dat ik als “oudere jongere” - de pensioengerechtigde leeftijd al lang gepasseerd - via Doorwerkgever een droombaan zou krijgen als klantenservicemedewerker! De manier waarop ik mij bij Doorwerkgever heb aangemeld is heel eenvoudig. Ik zocht op internet naar ‘iets’ om te doen te hebben. Mijn...

Kinderen van ondernemers kiezen regelmatig hetzelfde vak als hun ouders. Niet zo raar wanneer je bedenkt dat het vak je met de paplepel ingegoten wordt. Dit is ook het geval bij Jilles, werkzaam bij een Plantenkwekerij waar groenteplanten (o.a. komkommer en tomaten) speciaal opgekweekt worden...

Wij zijn rommelkonten, zoals mijn moeder dat vroeger zo plastisch uitdrukte. Geen plek is veilig voor ons: het strand, de zee, de aarde, zelfs in het heelal laten we sporen achter. We zijn daar nog niet zo lang, maar meteen is het een zooitje boven...

Bijna niemand gaat naar het ziekenhuis omdat hij of zij het leuk vindt. Toch zorgen de gastheren en -vrouwen voor een warm welkom. Zelf zie ik ze ook altijd staan, vaak dragen ze herkenbare kleding met daarbij een naambordje, maar ik heb ze nooit echt...

We gingen langs bij Jan, projectleider bij J.P. van Eesteren. Momenteel werkt hij aan de Amsteltower, naast het station Amsterdam Amstel. Een groot project waar hij met veel mannen aan werkt. Indrukwekkend om hier voet op de grond te zetten en een kijkje te nemen...

“Een paar jaar geleden was alles nog helder. Je werkte tot je 65e en dan kreeg je AOW en een pensioentje. Doorwerken was geen optie, je werd gewoon naar de uitgang verwezen. Dat was vooral omdat niemand wist hoe je doorwerken moest regelen. Ik werkte destijds...

We mochten een kijkje nemen op het werk van Ria. Zij is 66 jaar en werkt door als medisch chauffeur bij Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Salt). Ria rijdt naar verschillende bloedbanken en ziekenhuizen om bloedmonsters op te halen en af te leveren bij het laboratorium van Salt.  Eens een chauffeur bloedtransport Voordat zij met pensioen ging...

Wat is er aan de hand met de Nederlandse vrouw? Zij lijkt steeds meer verstrikt te raken tussen enerzijds veranderde normen en cultureel bepaalde ambities en anderzijds de uiterste houdbaarheidsdatum als reproductief systeem; het moederschap. Het dilemma van werpen of werken bestaat al jaren, maar is in dit tijdsgewricht steeds manifester. Een sluimerende identiteitscrisis kan leiden tot uitstel van keuzes met als gevolg controleverlies over een of meer domeinen....

In mijn laatste blog benoemde ik het verborgen goud zit in een organisatie, namelijk een gepensioneerde ex-werknemer. Een werknemer die heel veel jaren voor de organisatie heeft gewerkt, het bedrijf door en door kent en altijd bereid is om nog een klusje te doen. In de...

Blog alles over doorwerken

Onderzoeken, doorwerkers aan het woord, kortom alles over doorwerken