FAQ

Per 1 juli gaat het AOW-bedrag omhoog. Hoeveel u meer gaat ontvangen is afhankelijk van uw situatie. De SVB kent hierin verschillende groepen,...

Afgelopen weken had ik het genoegen om voor ons nieuwe initiatief Toekomst in Zicht (TiZ) gesprekken te voeren met mensen die een aantal...

AOW aanvragen: Iedereen die in Nederland woont en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hoeft zelf niet in de gaten te houden wanneer hij of zij...

Werknemersverzekeringen stoppen na pensioen Als werknemer bent u tot uw pensioengerechtigde leeftijd verzekerd voor deze zogenaamde werknemersverzekeringen. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat u verzekert...

Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers