doorwerkregeling
is pensioen + werk

Het aantal vacatures in de automotive branche is hoger dan ooit. Maar regeren is vooruitzien, dus gaat een waardevolle werknemer binnenkort met pensioen en heeft u in deze schaarse arbeidsmarkt nog geen vervanging gevonden? Wellicht is de werknemer wel bereid om langer voor u door te werken wanneer u dat tijdig vraagt.

Zegt de werknemer ja? Geen zorgen, dan is de Doorwerkregeling dé oplossing.

De Doorwerkregeling biedt u en uw werknemers de mogelijkheid om onbelemmerd en flexibel door te werken met een aanvullend inkomen naast hun pensioenuitkering. De kern is dat u als opdrachtgever en de werknemer als doorwerker in alle vrijheid en zorgeloos kunnen blijven samenwerken op een manier die u beide met elkaar afspreekt.

Als werkgever bent u niet gebonden aan de werkgeversrisico’s die er wel zijn bij een regulier loondienstverband. Geen werkgeversverplichtingen, maar gewoon samen afspraken maken over de inzet en de duur. En dat kan iedere keer weer opnieuw.

Kortom, het oplossen van het personeelstekort begint dicht bij huis. De Doorwerkregeling helpt u als werkgever om de kennis en ervaring van oudere medewerkers te behouden. Dé oplossing voor medewerkers met passie voor hun vak, die nog kunnen én willen doorwerken. Bijvoorbeeld als monteur, plaatwerker, autospuiter, of in functies als chauffeur, verkoper of receptionist.

Geen gedoe, goed geregeld.

Marlon legt u graag uit hoe de doorwerkregeling werkt:

Marlon Boekling
Adviseur

v

Maak kennis met onze Associate Partner:

Wijnand Mebius heeft ruime leidinggevende en bestuurlijke ervaring in de automotive sector. Hij zet zich als adviseur speciaal in voor organisaties in deze sector die op zoek zijn naar mogelijkheden om medewerkers ook na hun pensionering duurzaam inzetbaar te houden.

De sector maakt al veel gebruik van gepensioneerden die een leuke bijbaan vinden, bijvoorbeeld als hiker, maar wat vaak vergeten wordt, is dat er ook voor werkgevers zélf kansen liggen om oudere, vakbekwame medewerkers te vragen om de samenwerking nog een aantal jaren op een prettige manier voort te zetten.

Mebius Wijnand

Zijn er in uw organisatie werknemers die binnenkort met pensioen gaan en wellicht in staat zijn om langer door te werken? Dan helpt Wijnand u graag om het gesprek aan te gaan.

Bel of mail gerust met Wijnand via 06-46741658 of wijnand@doorwerkgever.nl.

De Doorwerkregeling vergeleken met andere overeenkomsten:

Wet en regelgeving
Burgelijk Wetboek (BW)
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Wet Aanpak van Schijnconstructies (WAS)
Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
Arbeidstijdenwet (ATW)
Arbeids omstandighedenwet (Arbowet)
Wet Arbeid en Zorg (WaZo)
Algemene wet Gelijke behandeling
Flexibiliteit
Doorwerkregeling
no
no
no
no
yes
yes
yes
no
yes
yes
Arbeidsovereenkomst
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
Uitzendovereenkomst
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no/yes

De voordelen van de Doorwerkregeling toegelicht:

Is het mogelijk om direct door te werken bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?
Zowel via de Doorwerkregeling als de Wet werken na AOW is het mogelijk om bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd direct door te werken. Een voorwaarde bij de Wet werken na AOW is dat het contract van de werknemer rechtsgeldig beëindigd moet zijn voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De Doorwerkregeling kan ook gebruikt worden zodra de werknemer de status van Pensioen heeft. Dat moment kan dus ook voor de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.
Hoe verhouden de WAB en WAS zich tot de Doorwerkregeling?
De Doorwerkregeling past volledig binnen de kaders van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)/Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Doorwerkgever vrijwaart u als opdrachtgever volledig voor de werkgeverrisico’s.
Welke premies betaal ik als werkgever nadat een werknemer de AOW-leeftijd bereikt?
Wanneer een AOW-gerechtigde werknemer gaat doorwerken hoeft de opdrachtgever geen werkgeverspremies te betalen voor de WW, Ziektewet, WAO, WIA en de AOW. Via de Wet werken na AOW houdt de werkgever wel loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in en betaalt hij de werkgeverspremie voor de Zorgverzekeringswet over het loon van de AOW-gerechtigde werknemer. Via de Doorwerkregeling houdt Doorwerkgever loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in op de vergoeding van de doorwerker.
Draag ik pensioenpremie af als er wordt doorgewerkt na de AOW-leeftijd?
Op grond van de Doorwerkregeling hoeft nooit pensioenpremie afgedragen te worden. De werkgever betaalt wel pensioenpremie als de werknemer via de Wet werken na AOW aan het werk gaat en in de CAO is geregeld dat de AOW-gerechtigde werknemer gelijk behandelt dient te worden als de overige werknemers.
Gelden er bij de Doorwerkregeling regels over de duur en het aantal contracten?

Wanneer een werkgever via de Wet werken na AOW met een AOWgerechtigde werknemer wil doorwerken heeft hij te maken met een keten van tijdelijke contracten. De werkgever mag 6 tijdelijke contracten in 4 jaar (48 maanden) verstrekken voordat de AOWgerechtigde werknemer een vast contract moet krijgen. De keten gaat pas in vanaf het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en blijft in stand wanneer de periode tussen de contracten niet langer dan 6 maanden is. Bij de Doorwerkregeling is dit niet het geval. De opdrachtgever hoeft zich niet druk te maken om het aantal en duur van de tijdelijke contracten en de periode hiertussen. De doorwerker kan onbelemmerd worden ingezet als werkgever en doorwerker dat overeenkomen.

Kan ik de samenwerking met een doorwerker op ieder moment stopzetten?
Wanneer de werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW en hij wil de arbeidsovereenkomst stopzetten, dan heeft hij te maken met een opzegtermijn. In het geval van de Doorwerkregeling hoeft de opdrachtgever zich niet druk te maken. Zowel de opdrachtgever als de doorwerker kan ieder moment de doorwerkovereenkomst stopzetten afhankelijk van de afspraken over beëindiging die zij samen maken.
Is de CAO nog van toepassing bij doorwerken na AOW?
De AOW-gerechtigde werknemer heeft recht op ten minste het minimumloon en minimumvakantie-bijslag wanneer hij aan het werk gaat via de Wet werken na AOW of de Doorwerkregeling. Als er een cao van toepassing is, moet de AOW-gerechtigde werknemer hetzelfde cao-loon ontvangen als de andere werknemers die hetzelfde werk doen. In geval van de Doorwerkregeling bewaakt Doorwerkgever dat de doorwerker op gelijke wijze als een CAO voorschrijft, beloond wordt. De Doorwerkregeling betaalt het loon volledig uit in een all-in vergoeding zodat de doorwerker altijd het complete loon ontvangt nadat er is gewerkt. Er worden dus geen reserveringen opgebouwd.
Moet ik een doorwerker doorbetalen als er (tijdelijk) geen werk is?
Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht de werknemer loon door te betalen wanneer er geen werk is voor de werknemer. De werknemer ontvangt loon voor het aantal uren dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Via de Doorwerkregeling is dit niet het geval. Is er geen werk meer en houdt het werk op, dan stopt de inzet en zijn er geen kosten meer. De doorwerker krijgt alleen betaald voor de uren die daadwerkelijk worden gewerkt.
Moet ik een doorwerker doorbetalen wanneer deze ziek is?
Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht 6 weken loon door te betalen wanneer de AOW-gerechtigde werknemer uitvalt door ziekte. Via de Doorwerkregeling is er geen verplichting van de opdrachtgever. Bij ziekte wordt de vergoeding maximaal 6 weken doorbetaald door Doorwerkgever. De eerste twee dagen bij ziekte gelden als wachtdagen. Deze dagen heeft de doorwerker geen recht op een vergoeding.
Heb ik een re-ïntegratieverplichting bij doorwerken na AOW?

Wanneer een werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW, dan heeft de werkgever een beperkte re-integratieverplichting bij ziekte. De werkgever dient de AOW-gerechtigde werknemer gedurende 6 weken te re-integreren (afhankelijk van CAO). Is de doorwerker aan het werk via de Doorwerkregeling dan stopt het werk en de inzet per direct en is er geen re-integratie verplichting.

Kan ik via de Doorwerkregeling ook werken met vroeg-gepensioneerden?

Het is niet mogelijk om via de Wet werken na AOW door te werken met vroeg-gepensioneerden. Deze blijven vallen onder reguliere wetgeving. Via de Doorwerkregeling kunnen vroeg-gepensioneerden wel doorwerken als een doorwerker, vanwege de afspraak die Doorwerkgever heeft met de Belastingdienst.

Werkgever aan het woord:

Julia van den Bovenkamp
Vallei Autogroep

Bedrijven met doorwerkers:

De doorwerker werkt door uit vrije wil en met grote flexibiliteit.

v