Doorwerken na pensioen - Doorwerkgever
Download whitepaper doorwerken na pensioen

Whitepaper: Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd vs. Doorwerkregeling van Doorwerkgever

Gepensioneerden werken bij Doorwerkgever via de Doorwerkregeling. Een andere manier om door te werken met gepensioneerden is via de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Als specialist in doorwerken na pensioen hebben wij beide vormen naast elkaar gezet en vergeleken. Zo kunt u zelf kiezen welke vormt het beste bij u past.

Doorwerken na pensioen

TNO heeft onderzoek gedaan naar doorwerken na pensioen. Wij hebben voor u de feiten en cijfers

van het onderzoek samengevat en onze eigen ervaringen ernaast gezet.

Gepensioneerden & doorwerken na pensioen

Nederland heeft 16,8 miljoen inwoners. Hiervan is 3 miljoen is 65 plus (20%) en de komende jaren stijgt dit aantal naar 4 miljoen. Van die 3 miljoen 65-plussers werken er 180.000 door na pensioen. Er zijn nog veel meer gepensioneerden die willen doorwerken maar dat op dit moment niet doen. Ook bij Doorwerkgever neemt de vraag vanuit zowel gepensioneerden als werkgevers toe. Wij zien dit aan de toename van inschrijvingen en de vraag vanuit werkgevers naar gepensioneerden. Via Doorwerkgever zijn er op dit moment dagelijks honderden doorwerkers aan het werk bij 200 verschillende opdrachtgevers.

(Bron: CBS, TNO)

Van de 3 miljoen 65-plussers werken er 180.000 door na pensioen.0%
Meeste gepensioneerden werken in de sector landbouw, bosbouw en visserij0%
en in de sector vervoer en opslag0%

69% van de gepensioneerden werken door in de dezelfde sector

Waar werken gepensioneerden?

Het overgrote deel van de gepensioneerden die doorwerken na pensioen doen dit in dezelfde sector als voor pensioen. De sectoren waar de meeste gepensioneerden werken zijn voornamelijk landbouw, bosbouw en visserij en vervoer en opslag. 21% van de gepensioneerden die doorwerken doen chauffeurswerkzaamheden. Dit zijn voornamelijk de gepensioneerden die voor pensioen een lager inkomen hadden. Gepensioneerden die voorheen een hoger inkomen hadden werken vaak door in de sector overige dienstverlening, bijvoorbeeld als overheidsbestuurders, algemeen directeuren en architecten.

(Bron: ROA)

 

Ook wij zien dat chauffeurswerkzaamheden erg gewild zijn. Een andere trend die zichtbaar wordt zijn specialisten die steeds vaker doorwerken omdat ze niet gemist kunnen worden. Daarbij worden zij ingezet op de kennisoverdracht. De meeste doorwerkers zijn actief in vervoer, dienstverlening en de bouw.

  • Loondienst

  • Zelfstandige

  • Vrijwillig

Hoe werken gepensioneerden?

Het overgrote deel (55%) van de gepensioneerden werken door in loondienst. Dit kan zijn dat zij werken bij hun huidige werkgever, een nieuwe werkgever of via een uitzendbureau. Opvallend is dat 40% als zelfstandige werkt. Van deze zelfstandigen werken veruit de meeste in de sector landbouw, bosbouw en visserij en deden dit ook al voor hun pensionering. Toch zien we een stijging van mensen die voor AOW in loondienst werkten en nu aan de slag zijn als zelfstandige. Dit zijn vaak doorwerkers die specialist zijn en beschikken over een netwerk om aan de slag te blijven of doorwerkers waarvan verwacht wordt dat zij op zelfstandige basis doorwerken. Slechts 5% van de werkende gepensioneerden doen dit vrijwillig.

 

Gemeten is dat de werkende gepensioneerden in loondienst gemiddeld zo’n 16 uur per week werken. Bij de zelfstandigen ligt het aantal uren vele malen hoger omdat zij hun eigen werk moeten creëren.

(Bron: ROA)

 

Het aantal uren per week kan behoorlijk fluctueren. Dit komt doordat doorwerkers ook ingezet worden op projectbasis of voor piek en ziek.

Beweegredenen van gepensioneerde doorwerkers

Vooral lage inkomens of zeer hoge inkomens blijven doorwerken. Jan Modaal bijna niet. De arbeidsparticipatie na pensioen van de lagere inkomens tussen 2006-2014 is verdrievoudigd (!). De financiële noodzaak is voor deze groep dus groter.

 

Maar er wordt ook doorgewerkt voor het behouden van een structuur in het leven, een betekenis hebben in de maatschappij, maar bovenal als je houdt van wat je doet. Waarom zou je dan stoppen?

 

Er zijn wel een aantal dingen noodzakelijk om door te kunnen werken. Gezondheid is hierbij de belangrijkste maar ook de flexibiliteit in het werk is bepalend wanneer zij wel of niet willen doorwerken. Ook willen ze leuk werk doen en gewaardeerd worden voor wat ze doen. Niets anders dan de reguliere werknemer dus.

(Bron: TNO)

EverAkkerman

Wat vinden werkgevers

Slechts 8% van de werkgever vindt werken na pensioen belangrijk.

Wat vinden werkgevers van doorwerken na pensioen?

Een kwart van de werkgevers vinden werken tot pensioen belangrijk en 40% treft maatregelen nu de AOW-leeftijd is verhoogd. Slechts 8% van de werkgevers vindt werken na pensioen belangrijk. Het is nog steeds iets wat werkgevers overkomt.

 

Ook zien we dat sociale normen een rol spelen. Hoe ouder de leidinggevende en hoe positiever de visie van de organisatie op duurzame inzetbaarheid, hoe groter de kans is op doorwerken. De productiviteit en flexibiliteit van de gepensioneerde werknemer speelt nauwelijks mee in de bereidheid om iemand door te laten werken.

(Bron: TNO)

 

Uit onze ervaring blijkt dat tot voor kort veel werkgevers instemden met het verzoek van een werknemer om door te mogen werken bij de organisatie. De werknemer was degene die het belang van doorwerken wist over te brengen op de werkgever. We zien nu steeds vaker dat werkgevers zelf actief worden door de schaarste op sommige vakgebieden. De doorwerkers selecteren dus eigenlijk zichzelf. Het zijn vaak de gepassioneerde werknemers die het leuk vinden om na pensioen nog door te werken en onderdeel te blijven van de organisatie.

Werk waar gepensioneerden op ingezet worden

Hetzelfde werk als voor pensioen0%
Flexibele klussen0%
Oproepbasis0%

Wanneer maken werkgevers gebruik van gepensioneerden? 

Het merendeel van de werkgevers (52%) zegt nooit gebruik te maken van gepensioneerden. 38% maakt incidenteel gebruik van deze doelgroep en 10% regelmatig.

 

Van de werkgevers die gebruik maakt van gepensioneerden zegt 73% dat dit geen bewuste keuze is geweest. Toch zien we dat het overgrote deel steeds vaker wordt gevraagd door de werkgever (69%). Ook zien we dat het principe ‘onbekend maakt onbemind’ geldt bij werkgevers. Wanneer een werkgever eenmaal een gepensioneerde heeft ingezet blijft hij dat ook doen.

 

Werkgevers zetten gepensioneerden voornamelijk in op het werk dat zij al deden voor pensioen (65%). Dit zijn met name werknemers met specifieke kennis die nog niet gemist kunnen worden of ingezet worden voor de overdracht van deze kennis. De tweede reden waar zij gepensioneerden op inzetten is voor flexibele klussen binnen de organisatie (42%). Dit kan een vast aantal uur per week zijn of op oproepbasis (39%). Een klein gedeelte van de gepensioneerde werkt op diensten met onregelmatige tijden.

 

Hiervan gaat het 85% van de gevallen om betaald werk. Slechts 5% doet dit geheel vrijwillig en 9% tegen een onkostenvergoeding.

 

(Bron: ASPA)

 

Wij zien dat er steeds meer werk ontstaat dat geen volledige baan is. Veel van deze werkzaamheden zijn uitermate geschikt voor doorwerkers. Werkgevers zien hier ook steeds meer de voordelen van.

Waarom werken werkgevers met gepensioneerden?

Werkgevers zetten gepensioneerden in omdat zij financieel aantrekkelijk zijn. Zij hoeven geen premies meer af te dragen omdat deze werknemers al van sociale zekerheid genieten, de AOW.

 

Hiernaast zien werkgevers ook andere voordelen. Zo zijn gepensioneerden erg betrouwbaar en loyaal. Zij zijn een generatie die over het algemeen langer hebben gewerkt bij dezelfde werkgever dan de jongere generatie nu doet. Zij bieden kwaliteit en beschikken over uitstekende sociale vaardigheden, omdat zij gewoonweg veel kennis en ervaring hebben. Nu zij al een basisinkomsten hebben willen zij graag parttime doorwerken. Zij zitten niet gebonden aan vakanties en hebben meer tijd. Daarom zijn zij erg flexibel.

 

Daartegenover zien werkgevers ook minder goede punten van gepensioneerden. Zij zouden minder productief zijn, omdat ze minder snel met de nieuwe technologie kunnen werken vergeleken met jongere werknemers. Met de leeftijd neemt de vitaliteit af. Veel zware werkzaamheden kunnen zij niet meer verrichten. Ook denken werkgevers dat gepensioneerden ‘uitgeleerd’ zijn en niet meer open staan om een opleiding of cursus te volgen.

 

In de praktijk zien wij het tegenovergestelde. Doorwerkers zijn best bereid om nog een opleiding te volgen zodat zij het werk kunnen doen wat zij graag willen doen. Het (leren) omgaan met devices is tegenwoordig al helemaal geen probleem meer. Vol trots leggen zij hun smartphone op tafel wanneer er gevraagd wordt of zij hiermee kunnen werken. Al onze doorwerkers werken met een online account en liken wat af op social media.

 

Wij spelen in op optimaal plezier in doorwerken. We bewaken niet alleen het ‘gelijke speelveld’ maar zorgen ook dat het om acceptabel en leuk werk gaat dat past bij de doelgroep.

Geen verdringing door doorwerken na pensioen

Een groot misverstand is dat doorwerkers de plekken van jongeren bezet houden. Dit zou namelijk alleen maar het geval zijn als de maximale arbeid in de economie vastligt. Want dan gaat de stijgende arbeidsdeelname van de ene groep ten koste van de ander. Geen een onderzoek vindt aanleiding voor verdringing. Uit onderzoek blijkt zelfs dat wanneer werkgevers kunnen kiezen bij twee sollicitanten, zij altijd de jongere kiezen. Daarnaast hangt een hogere participatie 65-plussers altijd samen met een lagere werkloosheid en een hogere arbeidsparticipatie onder jongeren.

 

De groep werkende gepensioneerden is klein en zij voeren andere taken uit dan jongeren. Dit zijn taken die jongeren niet willen of kunnen doen. Dat maakt gepensioneerden aantrekkelijk voor werkgevers omdat zij de gaten op de arbeidsmarkt invullen. Daarbij gaat het om klussen waarop gepensioneerden doorwerken en niet om volledige banen.

(Bron: ROA)

Werk waar gepensioneerden op ingezet worden

Betaald werk0%
Vrijwillig0%
Onkostenvergoeding0%

Conclusie

Doorwerken na pensioen is niet alleen een kwestie van kunnen maar ook van moeten

Doorwerkers vullen de gaten van de arbeidsmarkt op

Doorwerken na pensioen komt eigenlijk steeds vaker voor, hoewel het aantal doorwerkende gepensioneerden nog gering is. Financiële redenen lijken hier een belangrijke oorzaak voor te zijn. Het zijn voornamelijk de lagere en hogere inkomens die doorwerken.

 

Onderzoekers vinden tot op heden geen bewijs voor verdringing op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers kunnen doorwerkers een aantrekkelijk arbeidsaanbod vormen wanneer zij werk doen die jongeren niet willen of kunnen doen. Doorwerkers vullen daarmee dus de gaten van de arbeidsmarkt op.

Eigen regie

Een kwestie van moeten is bij de lagere inkomens dus echt wel een punt van zorg. Wij vinden dat gepensioneerden zelf regie moeten kunnen voeren over de invulling van hun tijd na pensioen. Daarom is het belangrijk dat werkgevers hier iets mee doen. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Gewoon een jaar van tevoren vragen wat iemand na zijn pensioen wilt gaan doen en de mogelijkheden voor doorwerken binnen en buiten de organisatie kenbaar te maken. Hulp nodig? Download onze Whitepaper.

 

Daarbij vinden wij dat doorwerken een kwestie moet zijn van willen en kunnen en niet móeten. Wij zijn blij dat wij met onze dienstverlening een maatschappelijke oplossing kunnen bieden voor doorwerken. Complimenten voor de groep die zelf regie neemt op hun eigen toekomst na pensioen. Want zijn we niet allemaal op zoek naar gelukkig ouder worden? Fijn dat ook Delta Lloyd dit als een maatschappelijk thema oppakt.

Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers