doorwerkregeling
is pensioen + werk

De Waarden en Motivatie van (niet-)doorwerkers na Pensioen.

Via deze pagina willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek: ’De waarden en motivatie van (niet-)doorwerkers na pensioen’.

Hieronder vindt u verdere uitleg en de belangrijkste informatie over het onderzoek. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Dan kunt u terecht bij de hoofdonderzoeker, Lisette van der Linden. Haar contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Heeft u na het lezen besloten om mee te doen aan het onderzoek? Dan kunt u klikken op deze link.

Wat is het doel van het onderzoek?
Bij het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd komen steeds meer mensen voor de keuze te staan: blijf ik doorwerken of niet? Er is nog weinig bekend over welke beweegredenen hierbij een rol spelen. Met dit onderzoek hopen wij hier meer over te weten komen. Wat drijft mensen tot een bepaalde keuze en in hoeverre voelt u zich vrij om deze keuze te maken? De hoop is dat met de informatie die door dit onderzoek wordt verzameld, er betere ondersteuning geboden kan worden aan mensen die voor hun pensioen voor dezelfde keuze staan om wel of niet door te werken.

Wat wordt er precies onderzocht?
Om erachter te komen wat mensen intrinsiek drijft tot een bepaalde keuze, is het belangrijk om te kijken welke waarden iemand eropna houdt. Met andere woorden, wat vindt u belangrijk in het leven? Er zijn verschillende waarden die gemeten worden in dit onderzoek, ook wel de waarden van Schwartz genoemd (zie bijlage 1). Ook wordt onderzocht in welke mate er sprake is van ervaren autonomie. Hoe vrij voelt u zich bepaalde keuzes te maken? Tijdens het analyseren van de ingestuurde gegevens zal worden gekeken of er een verband bestaat tussen persoonlijke waarden en de keuze om wel of niet door te werken én of dit beïnvloed wordt door de mate van autonomie die ervaren wordt.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van vragenlijsten. Iedereen die meedoet kan op de link klikken bovenaan deze pagina en de vragenlijst invullen. De gegevens kunt u daarna eenvoudig insturen door een druk op de knop. Alle ingestuurde gegevens zullen worden geanalyseerd door de onderzoeker.

Wat wordt er van u gevraagd?
U bent (voorbij) de pensioengerechtigde leeftijd. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niks te doen. Bij deelname kunt u klikken op de link bovenaan deze pagina. Via deze link wordt u doorverwezen naar de online vragenlijst. Bij aanvang van de vragenlijst wordt uw toestemming gevaagd voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens, zoals verderop in deze uitleg wordt toegelicht. Indien u aangeeft hiermee akkoord te zijn, de informatie te hebben begrepen en in te stemmen met deelname aan het onderzoek, kunt u starten met de vragenlijst. Van u wordt gevraagd om de vragenlijst in zijn geheel in te vullen. Dit zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Aan het einde van de vragenlijst kunnen de gegevens door middel van een druk op de knop ingestuurd worden. De gegevens die u invult zullen volledig anoniem worden verwerkt.

Gebruik en bewaren van uw gegevens
Voor dit onderzoek worden er demografische gegevens verzameld, gebruikt en bewaard (denk aan geslacht, leeftijd, opleiding, burgerlijke staat). De demografische gegevens die verzameld worden kunnen niet herleid worden naar persoonsgegevens en kunnen als zodanig veilig opgeslagen worden. De persoon die toegang heeft tot deze informatie is enkel de hoofdonderzoeker. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met collega’s. De gegevens die gedeeld worden bevatten géén informatie die tot u te herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Uw geanonimiseerde gegevens worden 10 jaar bewaard, naar de wettelijk voorgeschreven termijn voor mens gebonden wetenschappelijk onderzoek. Mocht u na het invullen van de vragenlijst toch niet willen dat u gegevens gebruikt worden, kunt u mailen naar de hoofdonderzoeker.

Lisette legt je graag het onderzoek uit:

Lisette van der Linden
Hoofdonderzoeker

v

Maak kennis met de hoofdonderzoeker:

Lisette van der Linden gaat als masterstudent psychologie diverse onderzoeken doen en als Doorwerkgever hebben wij dat omarmt en besloten om haar te ondersteunen. Wij vinden onderzoek namelijk heel relevant en willen de uitkomsten van haar onderzoek gebruiken om toekomstige doorwerkers en hun werkgevers nog beter te helpen met nuttige informatie.

 

Vragen?

Heb je nog vragen of kan ik je ergens anders mee helpen? mail mij gerust.

Lisette van der Linden: lisette@doorwerkgever.nl.

De doorwerker werkt door uit vrije wil en met grote flexibiliteit.

v