Doorwerken als zzp’er bij mijn werkgever? Waar moet ik op letten?

door | mei 14, 2015 | FAQ | 0 Reacties

Het is belangrijk om te letten op een aantal aandachtspunten wanneer u gaat doorwerken als zzp’er na het pensioen of tijdens het vroegpensioen. Wij hebben deze voor u op een rijtje gezet.

Doorwerken als zzp’er:

Loon

Wanneer u tijdens het prepensioen gaat doorwerken en u hetzelfde werk blijft doen, dan geldt er in principe hetzelfde loon.

Gezagsverhouding

Een opdrachtgever
Er mag geen gezagsverhouding tussen werkgever en zzp’er bestaan. Dit houdt in dat als u voor één opdrachtgever werkt, de opdrachtgever niet mag aangeven hoe u het werk moet uitvoeren. De opdrachtgever en zijn medewerkers hebben hier immers geen verstand van, omdat ze u hebben aangenomen. Wanneer u vlak na uw pensioen gaat doorwerken als zzp’er weer hetzelfde werk verricht bij dezelfde werkgever, dan gaat de Belastingsdienst er doorgaans van uit dat er nog een gezagsverhouding bestaat. Zeker wanneer het hier gaat om een dienstverband van 39 jaar dat u bij deze werkgever hebt gehad. De Belastingdienst zal in dit geval waarschijnlijk geen VAR-verklaring aan u willen afgeven.

Meerdere opdrachtgevers
Bestaat er wel een gezagsverhouding tussen werkgever en u als zzp’er. U dient dan meerdere opdrachtgevers te hebben, wilt u een VAR-verklaring krijgen.

Zelfstandige ondernemer

Een zzp’er wordt gezien als een zelfstandig ondernemer. U heeft dus geen recht op werknemersverzekeringen. U ontvangt dus geen loon bij ziekte en hebt geen vakantiedagen etc. Het is daarom belangrijk dat u zelf verzekeringen afsluit. Welke dit zijn is afhankelijk welke voor u van toepassing zijn. Een aantal belangrijke verzekeringen zijn:

  • Aansprakelijkheidsverzekering; de werkgever of uw ex werkgever kan u aansprakelijk stellen voor (over het algemeen materiële) schade die is ontstaan door uw werkzaamheden als zzp’er.
  • Beroepsaansprakelijkheid; die u verzekert voor het veroorzaken van vermogensschade.
  • Rechtsbijstandsverzekering; wanneer een werkgever of ex werkgever u weigert te betalen of u als zzp’er aansprakelijk stelt voor schade.
  • Zorgverzekering; u moet uw eigen zorgverzekering regelen. U kunt uw huidige zorgverzekering van uw werkgever voortzetten, alleen vervalt het collectief van de werkgever.
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering; wanneer u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, bent u hiervoor verzekerd.

 

Modelovereenkomst in plaats van een VAR-verklaring

Voorheen moest een zzp’er een VAR-verklaring hebben van de Belastingdienst. Sinds 1 mei 2016 is dit afgeschaft en is de Modelovereenkomst daarvoor in de plaats gekomen. Door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) wordt ervoor gezorgd dat de opdrachtgever en de zzp’er samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie. Het kan verstandig zijn om dan een modelovereenkomst te gebruiken om aan te tonen dat u niet in loondienst bent. Heeft de zzp’er deze verklaring niet, dan loopt de opdrachtgever (dus uw vroegere werkgever) de kans dat hij u alsnog als werknemer moet beschouwen en afdrachten aan de belastingdienst moet doen als ware u een werknemer bent.

Doorwerken van de Doorwerkregeling

Vindt u dit teveel gedoe? U kunt tijdens uw (vroeg)pensioen ook doorwerken via de Doorwerkregeling van Doorwerkgever, waarin dit allemaal goed geregeld is. Doorwerkgever regelt uw gehele administratie en u kunt zonder problemen doorwerken na pensioen.

Lees ook: Wanneer behoud ik een vast contract na pensioen?