Kennisbank

Doorwerkgever

Pensioen plus Verder Werken

Nederlanders moeten langer doorwerker tot aan Pensioen. Daarna is doorwerken vrijwillig. Werkgevers willen vaker doorwerken omdat door de vergrijzing er steeds meer kennis het bedrijf verlaat. De gepensioneerde medewerker, doorwerker, werkt door uit vrije wil, onder eigen regie en met grote flexibiliteit. De flexibiliteit in het arbeidsrecht is door Wet Arbeidsmarkt in Balans en Wet Aanpak Schijnconstructie sterk aan banden gelegd. De bijzondere status van een doorwerker, namelijk Pensioen en verder Werken, vraagt om een bijzondere regeling en dat is de aanleiding waarom Doorwerkregeling er voor werkgevers en doorwerkers is.