Declaraties goedkeuren

Declaraties goedkeuren

Wanneer er een doorwerker bij u doorwerkt via de Doorwerkregeling dan dienen de gewerkte uren wekelijks op maandag vóór 12.00 uur door u of de doorwerker ingevoerd te zijn in het persoonlijke account. Deze ingevoerde uren dienen uiterlijk op maandag vóór 17.00 uur geaccordeerd te zijn. U accordeert de uren van uw doorwerker in uw online bedrijfsaccount. Accorderen bestaat uit goedkeuren en betaalbaar stellen van de declaraties. Pas als dit is gedaan betalen wij de gewerkte uren uit aan de doorwerker conform onze betaaldata.

Declaraties accorderen kan op twee manieren:

1. Via e-mail
U ontvangt een e-mail zodra de doorwerker de uren heeft ingevoerd. Via de link in de e-mail keurt u de uren direct goed. Vervolgens ontvangt u een nieuwe e-mail met daarin een nieuwe link om de declaratie ook betaalbaar te stellen.

2. Via het online account
U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op Doorwerkgever.nl en gaat naar ‘Mijn declaraties > ‘Declaraties goedkeuren’. Hier ziet u de openstaande declaraties die u dient te accorderen.

Zijn er andere personen binnen uw bedrijf verantwoordelijk voor het goedkeuren of betaalbaar stellen? Er zijn twee rollen beschikbaar:

Autorisator (hoofdgebruiker)
De autorisator keurt de uren goed, wijst af, corrigeert en stelt deze betaalbaar en is daarmee verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de uren. De autorisator kan ook rechten geven aan een collega (verificator) zodat diegene de gewerkte uren ook kan accorderen.

Verificator
Controleert de uren en keurt deze goed, wijst af of maakt een wijziging in de uren. Zodra de uren zijn goedgekeurd volgt er een e-mail naar de autorisator zodat diegene de uren betaalbaar kan stellen.

Indien de uren onjuist zijn aangeleverd, kan dit in een aankomende declaratie gecorrigeerd worden. Dit kan helaas niet met terugwerkende kracht.

Betaling en facturering
Alle tijdig ingeleverde declaraties worden maandelijks verwerkt. Wij betalen deze periodiek uit aan de doorwerker. De facturatie volgt nadat de declaraties zijn ingevoerd. De standaard betalingstermijn is 14 dagen. Facturen zijn ook digitaal beschikbaar in uw online account onder ‘Mijn administratie > Facturen’.

We gaan steeds meer over op het vooruit betalen met iDEAL. In onze zoektocht naar verbetering, versnelling en kostenoptimalisatie kiezen wij ervoor om onze klanten vooruit te laten betalen. Door de vooruitbetaling lopen wij geen debiteurenrisico of incasseringskosten. Dit komt ten goede aan het scherpe tarief.

Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers