G-rekening

G-rekening

Wanneer een doorwerker voor u aan het werk gaat via Doorwerkgever, dan kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid. Inlenersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw die de uitlener, in dit geval Doorwerkgever, niet betaalt. Als u personeel inleent, kan de Belastingdienst u daarvoor aansprakelijk stellen. Inlenersaansprakelijkheid voorkomt misbruik bij de afdracht van loonheffingen en btw door inleners en uitleners van personeel.

Als inlener kunt u er zelf voor zorgen dat het risico van aansprakelijkstelling voor de loonheffingen en omzetbelasting van een uitlener zo klein mogelijk blijft. U beperkt het risico van inlenersaansprakelijkheid door:
• de uitlener te vragen naar een recente en originele verklaring betalingsgedrag. Vraagt u hier gerust naar. Wij sturen u vervolgens ieder kwartaal een recente verklaring hiervan toe.
• een goede administratie bij te houden
• te storten op een geblokkeerde rekening, de G-rekening

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee Doorwerkgever alleen de loonheffingen en de btw aan de Belastingdienst kan betalen.

U stort als opdrachtgever het geschatte bedrag aan loonheffingen op de G-rekening van Doorwerkgever. Doorwerkgever kan dat bedrag alleen gebruiken om de loonheffingen en btw te betalen. Als Doorwerkgever deze niet betaalt, kan de Belastingdienst u niet meer aansprakelijk stellen voor het bedrag dat u heeft gestort op de G-rekening.

Zo werkt het:
U maakt een deel van het factuurbedrag over op de G-rekening van Doorwerkgever: Dit bedrag komt overeen met het bedrag van de loonheffingen en btw die u aan de Belastingdienst moet afdragen. Doorwerkgever kan de loonheffingen en btw vervolgens vanaf haar G-rekening betalen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, stelt de Belastingdienst u niet aansprakelijk. Als de schuld hoger is dan uw overboeking naar de G-rekening, kan de Belastingdienst u nog wel aansprakelijk stellen voor het restbedrag.

Het gebruik van de G-rekening:
U krijgt een factuur van Doorwerkgever. U spreekt met Doorwerkgever af welk deel van het factuurbedrag Doorwerkgever overmaakt naar de G-rekening. Het is raadzaam om een bedrag af te spreken dat overeenkomt met de werkelijk te betalen loonheffingen en btw. Dat voorkomt een overtollig saldo op de G-rekening. Het btw-bedrag staat op de factuur. Bij de betalingsopdracht vermeldt u het nummer van de factuur en eventuele andere identificatiekenmerken van de factuur. Doorwerkgever kan de loonheffingen en btw vanaf zijn G-rekening betalen.

Vraagt gerust onze G-rekening op bij uw contactpersoon.

Meer informatie over inlenersaansprakelijkheid en het gebruik van een G-rekening vindt u op de website van de Belastingdienst.

Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers