Het Doorwerkcontract

Het Doorwerkcontract

Wanneer een doorwerker voor u aan het werk gaat dient er een Doorwerkcontract aangemaakt en ondertekend te worden. Dit noemen wij de Overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en doorwerker via Doorwerkgever.

In de overeenkomst worden de belangrijkste afspraken tussen u en Doorwerkgever op papier vastgelegd, zoals:
• aard van de werkzaamheden
• de doorwerker die de werkzaamheden verricht
• vergoeding
• looptijd en beëindiging

Met de doorwerker sluiten we een Doorwerkovereenkomst. Wij verzorgen de overeenkomst en de afhandeling. Op de Overeenkomst van opdracht is de Doorwerkregeling van toepassing.

Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers