Salaris ontvangen

Salaris ontvangen

Wanneer u voor een opdrachtgever via Doorwerkgever aan het werk bent dan dient u de gewerkte uren (declaraties) in te voeren zodat wij u kunnen betalen. Declaraties dienen wekelijks door u of uw opdrachtgever voor maandag 12.00 uur in uw persoonlijk online account ingevoerd te zijn. U bent samen met uw opdrachtgever verantwoordelijk voor het op tijd invoeren en accorderen van een declaratie. Uitbetaling vindt plaats conform het schema in de werkwijzer: betaaldata Doorwerkgever 2018. U kunt uw specificatie bekijken in uw persoonlijke account onder het kopje ‘mijn specificaties’.

Digitale specificaties

Wij versturen uw specificatie(s) elke periode naar het door u opgegeven e-mailadres en stellen de specificatie(s) beschikbaar in uw persoonlijke account.

Jaaropgave

De jaaropgave wordt voor 28 februari van het nieuwe jaar verstrekt.

Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers