Status ingevoerde declaraties

In uw online account vindt u de status van de declaraties nadat u deze heeft ingevoerd en opgeslagen. Deze vindt u in het menu onder ‘Home’ en ‘Mijn declaraties’ bij de container ‘Declaraties zoeken’. 

 

U ziet hier twee overzichten:  

Gevonden openstaande portal declaraties: eventuele openstaande declaraties, brutoloon, bruto onkosten en reiskosten. 

Gevonden verwerkte declaraties: declaraties die door ons zijn verwerkt en gefactureerd aan uw opdrachtgever en waarvan u een salarisspecificatie heeft ontvangen. Hier ziet u de netto vergoeding van het totaal dat u ontvangt. 

Wanneer u uw declaraties heeft ingevoerd ziet u de status van de declaraties.

 

Er zijn vier verschillende statussen: 

  1. Moet nog geaccordeerd worden door bedrijf:De opdrachtgever heeft de declaratie nog niet goedgekeurd en/of betaalbaar gesteld. Neem contact op met uw opdrachtgever om uw declaratie goed te keuren en betaalbaar te stellen. Pas zodra dit is gebeurd kunnen wij uw declaratie verwerken.
  2. Moet nog doorgestuurd / betaald worden door bedrijf: Uw opdrachtgever heeft de declaratie goedgekeurd, maar nog niet betaalbaar gesteld. Neem contact op met uw opdrachtgever om uw declaratie betaalbaar te stellen. Pas zodra dit is gebeurd kunnen wij uw declaratie verwerken.
  3. Gereed voor verloning: De declaratie is door uw opdrachtgever goedgekeurd en betaalbaar gesteld en staat bij ons klaar voor de verloning.
    Let op! Heeft u kwitanties, dan is verloning alleen mogelijk als u ook de kwitanties heeft geüpload.
  4. Gefactureerd verloond op (datum): Uw declaratie is verwerkt en wordt de eerstvolgende betaaldatum naar u overgemaakt. De betaaldata vindt u in uw online account.