Wat te doen bij ziekte

Ziekmeldingen doet u op de eerste ziekteverzuimdag tussen 9.00 uur en 9.30 uur bij Doorwerkgever op het telefoonnummer 020 – 412 51 51. Daarnaast is het belangrijk dat u ook direct uw opdrachtgever informeert. Herstel meldt u bij uw opdrachtgever en Doorwerkgever.