Wat te doen bij ziekte

Wat te doen bij ziekte

Ziekmeldingen doet u op de eerste ziekteverzuimdag tussen 9.00 uur en 9.30 uur bij Doorwerkgever op het telefoonnummer 020 – 412 51 51. Daarnaast is het belangrijk dat u ook direct uw opdrachtgever informeert. Herstel meldt u bij uw opdrachtgever en Doorwerkgever.

Uw vergoeding wordt bij ziekte maximaal 6 weken doorbetaald. De eerste twee dagen waarop u ziek bent gelden als wachtdagen. U heeft deze dagen geen recht op een vergoeding. Het uit te betalen bedrag is gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat u de afgelopen 13 weken gewerkt heeft.

Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers