Hoeveel houd ik netto over van een bruto vergoeding?

Loonheffingskorting
In de meeste gevallen houden de Sociale Verzekeringsbank (AOW-verstrekker) en uw pensioenverstrekker rekening met de loonheffingskorting. Zij gaan er vanuit dat na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd dit uw hoogste inkomen is. Wilt u naast uw AOW en eventueel pensioen nog bijverdienen dan moet u ervoor zorgen dat de loonheffingskorting bij de extra verdiensten niet toepast wordt. Gaat u aan de slag via de Doorwerkregeling van Doorwerkgever dan houden wij hier al rekening mee. Uw loonheffingskorting wordt bij Doorwerkgever standaard niet toegepast.

Loonbelasting en Zorgverzekeringswet
Doorwerkgever houdt loonbelasting (per persoon afhankelijk) en premie voor de Zorgverzekeringswet (5,7% in 2019) in op uw vergoeding.

Om een indicatie van uw netto vergoeding te geven kunt u rekenen met -20%*.

De exacte berekening is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Door uw bijverdiensten wordt uw belastbaar inkomen (box 1) hoger waardoor het kan voorkomen dat u in een hogere belastingschaal valt.

Lees: Heeft doorwerken na pensioen gevolgen voor mijn loonbelasting?