Verandert de hoogte van mijn AOW en aanvullend pensioen als ik doorwerk na pensioen? 

Extra inkomen naast uw AOW heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw AOW. Een aanvullend pensioen van uw werkgever of bijverdiensten worden niet afgetrokken van uw AOW. Doorwerken heeft ook geen gevolgen voor het aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd.

Door uw bijverdiensten wordt uw belastbaar inkomen (box 1) wel hoger waardoor het kan voorkomen dat u in een hogere belastingschaal valt.

Download onze whitepaper: Hoeveel mag ik bijverdienen naast AOW en pensioen?

Wel moet u erop letten dat uw pensioenverstrekker in sommige gevallen beperkingen oplegt met betrekking tot bijverdienen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u met een speciale regeling bent uitgetreden, zoals de FLO. Vraag bij uw pensioenverstrekker hoeveel u mag bijverdienen.