Omgaan met persoonsgegevens

Wij behandelen alle geregistreerde persoonlijke gegevens van de doorwerker en opdrachtgever vertrouwelijk en volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we u naar ons Privacy statement.