Het Doorwerkcontract

Wanneer u voor een opdrachtgever aan het werk gaat dient er een doorwerkcontract aangemaakt en ondertekend te worden. Dit noemen wij de Doorwerkovereenkomst. De Doorwerkovereenkomst is een overeenkomst tussen u als doorwerker en Doorwerkgever.

In de overeenkomst worden de belangrijkste afspraken tussen u en Doorwerkgever op papier vastgelegd, zoals:
• aard van de werkzaamheden
• de opdrachtgever waar u werkzaamheden voor gaat verrichten
• vergoeding
• looptijd en beëindiging

Op de Doorwerkovereenkomst is de Doorwerkregeling van toepassing.