Doorwerken na pensioen - Doorwerkgever

Hoeveel mag ik bijverdienen naast AOW en pensioen?

Gaaf dat u interesse heeft in onze whitepaper!

Bijverdienen en loonbelasting

Naast uw AOW- en pensioenuitkering mag u onbeperkt bijverdienen. Wel heeft dit gevolgen voor wat betreft de loonbelasting die u betaalt.

 

In de meeste gevallen houden de Sociale Verzekeringsbank (AOW-verstrekker) en uw pensioenverstrekker rekening met de loonheffingskorting. Zij gaan er vanuit dat na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd dit uw hoogste inkomen is. Wilt u naast uw AOW en eventueel pensioen nog bijverdienen dan moet u ervoor zorgen dat de loonheffingskorting bij de extra verdiensten niet toepast wordt. Gaat u aan de slag via de Doorwerkregeling van Doorwerkgever dan houden wij hier al rekening mee. Zo voorkomt u dat u bij de aangifte inkomstenbelasting ineens een fikse rekening krijgt van de Belastingdienst.

 

Meer weten? Download hiernaast direct onze Whitepaper.

Zit u met nog meer vragen? Bekijk het Doorwerkgever helpcentrum

Veelgestelde vragen

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn pensioen?

U mag na pensionering in principe onbeperkt bijverdienen. Dit heeft geen gevolgen voor uw AOW of pensioenuitkering. Vanzelfsprekend moet er wel belasting betaald worden over uw verdiensten.

Verandert de hoogte van mijn aow en aanvullend pensioen als ik doorwerk na mijn pensionering?

Nee, de AOW is niet inkomensafhankelijk. U ontvangt de volledige uitkering, ook als u doorwerkt. Hetzelfde geldt voor uw aanvullend pensioen.

Hoe worden mijn inkomsten na pensionering belast?

De Belastingdienst kijkt – ook na uw pensioen – naar uw totale inkomen. Dit inkomen is dan opgebouwd uit verschillende delen: uw AOW, uw pensioen en eventuele bijverdiensten. Afhankelijk van uw totale belastbare inkomen wordt het belastingpercentage bepaald.

Welk pensioeninkomen heb ik nodig?

Dit verschilt van persoon tot persoon. Volgens econoom en publicist Erica Verdergaal hebben we na pensionering circa 80% van ons oude inkomen nodig. Daarna daalt de inkomensbehoefte. Volgens het Nibud geeft een zeventigjarige gemiddeld 13% minder uit dan een 65-jarige. Een 75-jarige geeft gemiddeld zelfs 19% minder uit.

Download nu de whitepaper!

Als u gaat doorwerken dan krijgt u naast AOW en eventueel aanvullend pensioen meerdere inkomsten. Het is dan soms lastig in te schatten wanneer u genoeg, te veel belasting heeft betaald of dat u na de aangifte moet bijbetalen. We merken dat veel doorwerkers met deze vraag zitten. Daarom geven wij als specialist in doorwerken na pensioen in deze Whitepaper u graag advies over wat u het beste kunt doen.

Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers