Medische keuring

U wilt uw kandidaat medisch laten keuren.

Wanneer is dit toegestaan?
U mag voor een beperkt aantal functies een kandidaat medisch laten keuren. De Wet op de medische keuringen (Wmk) bepaalt wanneer een keuring is toegestaan, onder welke voorwaarden deze mag worden verricht en aan welke voorschriften de keuring moet voldoen. Het gaat hierbij om functies waarin het noodzakelijk is dat de kandidaat aan bepaalde medische eisen voldoet en waaraan risico’s zijn verbonden. Denk hierbij aan de gezondheid, de veiligheid van de kandidaat zelf of de veiligheid van anderen. Voorbeelden hiervan zijn beroepen als piloot en beroepschauffeur.

Zie ook voor meer informatie:
Gelijke behandeling op het werk
Wat zijn de regels voor een medische keuring bij een sollicitatie?