Heeft u uw Toekomst in Zicht?

door | mrt 5, 2019 | Nieuws | 0 Reacties

Een kwart van de Nederlanders verwacht volgens het rapport van de ING een lagere levensstandaard te hebben na pensioen. Ruim een derde van de gepensioneerden in Nederland zegt een lagere levensstandaard te hebben.

Na het lezen van dit artikel had ik behoefte aan meer achtergrondinformatie over deze ‘levensstandaard’, want dat is voor iedereen tenslotte anders. Dit bracht mij naar het Nibud. Het kennisinstituut van budgetvoorlichting en volgens mijn vader de meest betrouwbare bron voor deze informatie!

Rondkomen volgens het Nibud

Volgens het Nibud heeft een derde van de gepensioneerden moeite met rondkomen en maakt 21% zich zorgen over zijn financiële situatie. Wel hebben 55% van de gepensioneerden vóór de pensionering de inkomsten en uitgaven op een rij gezet.

De mensen die volgens het Nibud moeilijk rondkomen zijn:

– gepensioneerden met lagere inkomens (53% van degenen met een netto huishoudinkomen van maximaal € 2.000,-)
– huishoudens die alleen van een AOW-uitkering moeten rondkomen (61%)
– sociale huurders (54%)
– voormalig zelfstandigen (44%)
– gescheiden mensen (51%)

De financiële situatie na pensionering was voor 55% van de huidige gepensioneerden zoals verwacht, bij 28% minder dan verwacht en bij 8% beter dan verwacht.

Zowel alleenstaanden als paren ervaren het AOW-bedrag als een slecht inkomen. Een inkomen van € 1.500,- netto per maand voor alleenstaanden en € 2.000,- netto per maand voor paren wordt gezien als voldoende (dit is zonder toeslagen).

Van de mensen van wie de situatie minder is dan verwacht geeft een groot gedeelte aan dat ze, terugkijkend, iets anders of extra’s zouden hebben gedaan ter voorbereiding op het pensioen. Van de mensen waarvan de situatie boven verwachting is zegt 15% van hen dat zij, ook achteraf bezien, meer zouden zijn gaan sparen, langer hadden doorgewerkt of meer van de hypotheek hadden afgelost.

Woning

Wat mij verder opviel is dat van de gepensioneerden 60% aangeeft een koopwoning te hebben. Van hen heeft 73% een hypotheek en 23% de hypotheek reeds afgelost. De meeste van hen hebben overwaarde in de woning maar hebben geen plannen om dit te verzilveren. Het grootste gedeelte wil zo lang mogelijk blijven wonen waar zij wonen. Slechts 9% wil kleiner gaan wonen (ik dacht echt dat dit veel hoger zou zijn).

Het Nibud, en ook het TNO, ziet een sterke discrepantie in de financiële situatie van gepensioneerden met lagere inkomens en die met hogere inkomens. Gepensioneerden met lagere inkomens hebben vaak geen spaargeld en zijn een groter deel van hun inkomsten kwijt aan noodzakelijke uitgaven.

Het is dan ook dit toenemende verschil dat om meer aandacht vraagt vanuit onze samenleving dan wat het nu krijgt.

Toekomst in Zicht

En dat begint met inzicht. Inzicht voor de maatschappij dat dit aan de hand is. Inzicht in de individuele financiële situatie na pensioen, maar met name ook inzicht over de mogelijkheden van de invulling van deze nieuwe levensfase. Waar word jij als persoon nu echt blij van en wil je blijven doen en waar kan je zonder?

Naar deze antwoorden zul je zelf op zoek moeten gaan. Het programma Toekomst in Zicht waar ik mij het afgelopen half jaar mee bezig heb gehouden, kan hierbij helpen. U kunt zich nu (gratis) aanmelden voor de pilot. Volgens de ervaring van de eerste pilot deelnemers een waardevolle ervaring en beleving voor iedereen die op zoek is naar antwoorden!

Ik gun u een mooie toekomst.

Annelous