Polderoverleg arbeidsmarkt mislukt: De formatie of deformatie?

door | sep 14, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Op dit moment is de kabinetsformatie al 181 dagen bezig. Nog lang geen record: in 1977 was er na 208 dagen een nieuw kabinet. Hieronder leest u in het kort wat er in die 181 dagen zoal de revue passeerde. Of er openingen liggen voor een aangepaste AOW-leeftijd en hoe de toekomst van doorwerkers eruitziet dat blijft een groot geheim, net zoals veel andere discussiepunten tussen de partijen die aan een nieuw kabinet timmeren.

Misschien kunnen we inmiddels spreken van deformatie in plaats van de formatie. Misvorming en verdraaiing zijn synoniemen van het woord deformatie. Sommige Nederlanders vinden dat je daar al van kan spreken als je ziet welke verkiezingsbeloften er inmiddels al zijn verlaten. Voorbeelden hiervan zijn de beloftes van CDA en CU dat het eigen risico van de zorg zeker niet omhoog zou gaan.

Formateur 1: Edith Schippers

Na de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 werd demissionair minister voor Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) aangesteld als verkenner. Op 21 maart ging Schippers in gesprek met de heren Rutte (VVD), Klaver (GL), Buma (CDA) en Pechtold (D66) om een mogelijke coalitie tussen deze vier partijen te bespreken.

Op 27 maart overhandigde Schippers haar rapport aan de voorzitter van de Tweede Kamer en rondde daarmee haar verkenningsopdracht af. Zij adviseerde een formatie te starten met de opdracht een stabiel kabinet uit VVD, CDA, D66 en GL te onderzoeken. Schippers ging hiermee aan de slag. In haar eindverslag van 29 mei adviseerde Schippers een andere informateur aan te stellen omdat “elke tot nu toe geopperde variant voor een meerderheidscoalitie op bezwaren van ten minste een van de betrokken fracties stuit.”

Formateur 2: Herman Tjeenk Willink

De nieuwe formateur werd minister van Staat Herman Tjeenk Willink (PvdA). Zijn opdracht: onderzoek de mogelijkheid voor een meerderheids- of een minderheidskabinet dat op voldoende steun kon rekenen in de volksvertegenwoordiging. Maar ook hij kwam er niet uit: de partijen concludeerde dat een meerderheidscombinatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks niet mogelijk was. De Zwarte Piet was voor Jesse Klaver. Volgens Klaver zijn de inhoudelijke verschillen tussen VVD en GroenLinks te groot.

Formateur 3: Gerrit Zalm

Op 27 juni gaf Tjeenk Willink in zijn eindverslag aan dat de enige mogelijkheid voor een meerderheidskabinet een kabinet was met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie als plaatsvervanger voor GroenLinks. Deze partijen hadden aangegeven met elkaar verder te willen praten. Ook was het tijd voor een nieuwe formateur. De beurt was aan VVD’er en voormalig minister van Financiën, Gerrit Zalm. Zalm ging op 28 juni aan de slag. Hete hangijzers waren een aantal medisch-ethische kwesties. Volgens geruchten zijn met name D66 en de CU hier nader tot elkaar gekomen.

Het vervolg…

Op 9 augustus, na drie weken formatievakantie, riep Zalm de onderhandelaars van de VVD, CDA, D66 en CU weer bijeen. In de vakantieperiode werkte Zalm aan een concept-regeerakkoord. Twintig dagen later werd duidelijk dat er voor Prinsjesdag 2017 geen nieuw kabinet op het bordes staat. Tegelijkertijd werd het voortbestaan van het demissionaire kabinet in de wielen gereden door een rel tussen de VVD en PvdA over de lerarensalarissen. Die rel werd in de kiem gesmoord doordat de PvdA genoegen nam met een vage afspraak. Inmiddels is ook bekent dat het kabinet waar de partijen aan werken waarschijnlijk zestien ministers telt.

Polderoverleg arbeidsmarkt mislukt

Op 5 september ontvingen de onderhandelaars van de kabinetsformatie de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers. Dat de onderlinge verschillen tussen de vakbonden en de werkgevers te groot waren, werd al snel duidelijk. De vakbonden gaan niet opnieuw onderhandelen met de werkgevers na het mislukken van het polderoverleg over de arbeidsmarkt.

Een akkoord in de polder over de arbeidsmarkt is belangrijk voor een nieuw kabinet. De vier partijen verschillen van mening over het onderwerp en hebben daarover volgens ingewijden zelf nog nauwelijks een letter op papier. Als werkgevers en werknemers tot een akkoord waren gekomen, zou dit de onderhandelingen gemakkelijker hebben gemaakt.

Prinsjesdag 2017

Dinsdag 19 september is het de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Een afwijkende Prinsjesdag want de Tweede Kamer houdt dit jaar na Prinsjesdag geen Algemene Politieke Beschouwingen (ABP). Dit debat, over de hoofdlijnen van de met Prinsjesdag gepresenteerde begroting, wordt uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is aangetreden. Dan kunnen de APB worden samengevoegd met het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Maar wanneer dat gebeurt…?

 

Door: Hans Roemer, 69 jaar

 

Meer feiten en cijfers over doorwerken na pensioen:

Volg ons:

[social_icons type=”circle_social” icon=”fa-facebook” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://www.facebook.com/doorwerkgever” target=”_self” icon_color=”#000000″][social_icons type=”circle_social” icon=”fa-twitter” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://twitter.com/doorwerkgever” target=”_self” icon_color=”#000000″][social_icons type=”circle_social” icon=”fa-linkedin” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://www.linkedin.com/company/doorwerkgever” target=”_self” icon_color=”#000000″]