De tijd nadert dat we als werknemer zelf weer onze pensioendatum kiezen

door | nov 27, 2019 | uncategorized | 0 Reacties

Het is al weer enige tijd geleden dat ik werkzaam was in de Pensioenbranche. Ik weet nog wel dat wij in die tijd druk bezig waren om werknemers er van te overtuigen dat je kon bijsparen in je pensioenregeling. ‘Heel slim hoor. Dan kan je eerder met pensioen!’. Of als je al een pré-pensioenregeling had: ‘dan heb je meer als je met pensioen gaat!’. En nog meer kon je krijgen als je het hele pensioen ging uitstellen. Gewoon later met pensioen gaan.
Terugkijkend hadden we voor alle pensioneringsscenario’s wel een goede onderbouwing. En toen werd de mogelijkheid tot vroegpensionering afgeschaft door de regering en was het verhaal gewoon anders, namelijk ‘eerder’ is passé en nu is het ‘meer’. Einde vroegpensionering. Of toch niet?

Werknemers zijn er niet mee opgevoed maar besef wel dat je als persoon vrij bent om je pensioen eerder in te laten gaan. Sterker nog, in het recentelijk gesloten concept pensioenakkoord wordt de mogelijkheid geboden om tot drie jaar eerder te stoppen met werken, waarbij de werkgever tot €19.000 per jaar mag bijdragen. Die werkgeversbijdrage is wel belangrijk omdat je je pensioen wel eerder in kan laten gaan, maar de AOW-uitkering vanzelfsprekend niet. Met de financiële bijdrage van de werkgever kan je dus het ‘AOW-tekort’ overbruggen.

Om pensioen te vervroegen moet je dus goed op de hoogte zijn van de financiële gevolgen en mogelijkheden!

Eén van de gevolgen is dat je bij het vervroegd in laten gaan van je pensioen, de hoogte van de pensioenuitkering lager zal zijn. En geloof mij….dat zal iedereen je ook zeker vertellen. Maar wat daarbij zelden wordt verteld is hoeveel het verschil daadwerkelijk is. Zelfs in een gesprek dat ik als Doorwerkgever afgelopen week had met enkele pensioendeskundigen kwamen de deskundigen niet verder dan ‘kost veel geld’ en ‘ongeveer 8% per jaar vervroegen’. Waarop ik vroeg waar we het dan over hebben in euro’s?

Welnu, de gemiddelde pensioenuitkering bedraagt ongeveer €1000 per maand (bron: CBS). Kijk… dat geeft inzicht. Want dan weten we dat dat eerder stoppen gemiddeld ongeveer €80 per maand/per jaar kost. En dan kan je de vraag stellen of eerder stoppen jou dat waard is en of je dat geld kan missen.

Een gedeelte van de werknemers (1:5) besluiten dat ze na pensioen bezig willen blijven, waaronder doorwerken. Deze doorwerkers verdienen dan gemiddeld €10.000 / €15.000 per jaar erbij (bron: Doorwerkgever). Dus als je eerder stopt en kan/wil blijven werken op een leuke bijbaan dan is dat een mooie combinatie.

Alles overziend, mijn verleden en heden, denk ik dat werknemers op basis van een goed financieel inzicht, overbruggingsgeld van de werkgever én eventueel de mogelijkheid tot doorwerken, steeds vaker zullen besluiten om het pensioen te vervroegen. Het uitblijven van pensioenindexeringen en wellicht het korten van pensioenuitkeringen zal dat zeker doen versnellen!

Sjaak van Heukelum
directeur Doorwerkgever