Op jonge leeftijd al rekening houden met doorwerken?

door | dec 22, 2015 | uncategorized | 0 Reacties

Op jonge leeftijd al rekening houden met doorwerken:

Wij adviseren: op jonge leeftijd al rekening houden met doorwerken. Langer doorwerken bestaat wat ons betreft uit twee onderdelen:

Verhoging pensioenleeftijd

De algemene pensioenleeftijd gaat omhoog. De eerste stappen om de pensioenleeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar zijn genomen. Dit gaat weliswaar met kleine stapjes, maar de regering behoudt zich het recht voor om dit tempo te versnellen. De verwachting in de markt is dan ook dat deze versnelling er gaat komen. Dit heeft te maken met het feit dat de gemiddelde Nederlander tegenwoordig steeds ouder wordt. Je moet op jongere leeftijd hier dus rekening mee houden.

Doorwerken na pensioen

Het tweede onderdeel van langer doorwerken is doorwerken na pensioen. Dagelijks werken duizenden gepensioneerden door bij verschillende opdrachtgevers. Dit is misschien niet zozeer belangrijk om rekening mee te houden, maar het is wel goed om te weten! Je leven als werknemer hoeft namelijk niet te eindigen na je pensioen. Je kunt je talenten en vaardigheden gewoon blijven inzetten, omdat het leuk is of misschien wel omdat het moet uit financieel belang. Langer doorwerken na je pensioen binnen je huidige organisatie doe je vooral om een project af te maken of om je kennis over te dragen. Óf je draagt je kennis over in een andere organisatie als snel inzetbare, flexibele kracht in de flexschil van een organisatie.

Sjaak van Heukelum
Directeur Doorwerkgever BV