Wat heeft de vergrijzing voor invloed op de arbeidsmarkt?

door | jun 20, 2015 | uncategorized | 0 Reacties

Als gevolg van de demografische ontwikkeling van de bevolking, zal de totale nieuwe instroom van jongeren op de arbeidsmarkt lager zijn dan de totale uitstroom van ouderen die op 65 jarige leeftijd de arbeidsmarkt gaan verlaten. Dat betekent dat er een tekort op de arbeidsmarkt zal gaan ontstaan dat bij het verstrijken van de jaren alleen maar zal toenemen. Dit noemen we vergrijzing.

Probleem van vergrijzing

Vergrijzing levert enerzijds problemen op als niet kunnen vervullen van vacatures en het verloren gaan van kennis en ervaring. Anderzijds zal een steeds kleiner wordende groep de pensioenen moeten gaan opbrengen van een groeiende groep gepensioneerden. Er doemen dus twee grote problemen op.

Stagnering of verminderde groei in de economie kan optreden door een tekort aan arbeidskrachten en een financieringsprobleem van de pensioenen dat de solidariteit van de verschillende bevolkingsgroepen kan aantasten. Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd, vrijwillig of gedwongen (wetgeving) lijkt een onvermijdelijke maatregel.

Alle opties om door te werken op een rij: