Is Doorwerkgever SNA-gecertificeerd?

Wat is de juridische status van de Doorwerkregeling?

De Doorwerkregeling schept vooraf duidelijkheid over het fiscale regime dat van toepassing is tussen de Doorwerkopdrachtnemer, de Doorwerkgever en haar opdrachtgevers. Bij de Belastingdienst wordt de juridische status van pseudo-medewerker verkregen doordat het doorwerkinkomen bijkomstig van aard is (naast AOW en eventueel (vroeg)pensioen).

Geen SNA-keurmerk van toepassing
Doorwerkgever BV is geen uitzendorganisatie of (onder)aannemer van werk, maar geeft enkel uitvoering aan de Doorwerkregeling. Doorwerkgever BV ondersteunt de AOW-gerechtigde medewerker op het gebied van doorwerken door:

  • te faciliteren in een match
  • zijn administratieve zaken te regelen
  • de afhandeling van de inhoudingen op de overeengekomen vergoeding

Het feit dat Doorwerkgever BV geen aannemer of uitzendorganisatie is, betekent dat het SNA-keurmerk niet van toepassing is op haar werkzaamheden.

Geen opvolgend werkgeverschap
Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap. De doorwerker heeft zijn status van werknemer opgegeven door het verzoek van Opting-in, dat namens Doorwerkgever BV voor de doorwerker is gedaan en het verzoek door de Belastingdienst is toegewezen.

Geen Ketenaansprakelijkheid
Er is geen sprake van een keten, omdat Doorwerkgever BV geen (onder)aannemer en/of uitzendorganisatie is. Maar er is wel sprake van aansprakelijkheid in de zin van het afdragen van loonheffing en premie Zorgverzekeringswet. Hiervoor heeft Doorwerkgever de G-rekening en een verklaring van de Belastingdienst. Dit vrijwaart de opdrachtgever van deze aansprakelijkheid.