Het Doorwerkcontract

Wanneer een doorwerker voor u aan het werk gaat dient er een Doorwerkcontract aangemaakt en ondertekend te worden. Dit noemen wij de Doorwerkovereenkomst. De Doorwerkovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en doorwerker via Doorwerkgever vallent onder de Mantelovereenkomst.

In de overeenkomst worden de belangrijkste afspraken tussen u en Doorwerkgever op papier vastgelegd, zoals:

  • aard van de werkzaamheden
  • de doorwerker die de werkzaamheden verricht
  • vergoeding
  • looptijd en beĆ«indiging

Met de doorwerker sluiten we een Doorwerkovereenkomst. Wij verzorgen de overeenkomst en de afhandeling conform de met u gesloten Mantelovereenkomst. Op de Doorwerkovereenkomst is de Doorwerkregeling van toepassing.