Aannames en vooroordelen doorwerknemers

door | jan 11, 2016 | Wet- en regelgeving | 0 Reacties

Er zijn genoeg aannames en vooroordelen, ook over doorwerknemers. Als directeur van Doorwerkgever maak ik dit geregeld mee. Zo kijk ik ertegenaan.

Vooroordelen

Een organisatie met grote problemen bij het vinden van parttime medewerkers voor verschillende klusjes kwam bij ons op gesprek. De klusjes bestonden uit het ophalen van pakketjes gedurende gemiddeld drie uur per dag. Tijdens het gesprek werd mij duidelijk dat het bedrijf grote interesse had in de inzet van onze doorwerknemers. Het gesprek voerde ik met de directeur en de operationele manager van de organisatie. Het was de laatste die voortdurend zijn directeur bleef overtuigen dat de inzet van oudere werknemers (dus onze doorwerknemers) gelijkstond aan een torenhoog ziekteverzuimpercentage door allerlei kwaaltjes en gebreken.

Aannames

Ik moest op dat moment denken aan de klimaattop die werd gehouden in Parijs, waar werd gesproken over het opwarmen van de aarde. Op televisie zag ik laatst een praatprogramma waar werd gediscussieerd met een publiek over deze klimaatproblemen. De presentator stelde de aanwezigen de vraag welk gevoel zij hadden bij de klimaatverandering. “Denk je dan:

  • Ach, het zal wel loslopen.
  • Dat ziet er niet goed uit. We moeten er nu absoluut wat aan gaan doen.
  • Dit komt nooit meer goed. We gaan verloren!”

Het meest gekozen antwoord was het tweede en zij lieten dit blijken door het opsteken van hun hand. Uiteindelijk vroeg de presentator waar het publiek hun gevoel op had gebaseerd. Hadden zij misschien het IPCC-rapport gelezen? Het IPCC-rapport is namelijk een rapport van een grote groep internationale wetenschappers, die jarenlang aan het rapport over klimaatverandering hebben gewerkt, waaronder klimaatwetenschappers van het KNMI. Of hadden zij misschien andere documentatie gebruikt bij hun meningsvorming? Niemand van de aanwezigen had zich verdiept in de problematiek anders dan door te luisteren naar het nieuws en de gekleurde verslaglegging van journalisten. Een mening gebaseerd op gevoel, aannames en vooroordelen!

Ervaring

In het bijzijn van de operationele manager vroeg ik de verzuimstatistieken van onze doorwerknemers op. “Wilt u het percentage weten?”, vroeg ik hem. Hij keek mij vragen aan. Ik draaide de laptop naar hem toe. “Ons totale verzuimpercentage is 1,16%.” Wij geloven vanaf het begin al niet in deze aannames en vooroordelen en nu kunnen we dit met onze jarenlange ervaring ook onderbouwen met data en persoonlijke verhalen.

Sjaak van Heukelum
Directeur Doorwerkgever BV