De meeste organisaties laten de gepensioneerden doorwerken op basis van de bestaande arbeidsvoorwaarden. Begrijpelijk maar ook verstandig?

door | mei 6, 2020 | Wet- en regelgeving | 0 Reacties

Doorwerken na pensioen is voor zowel de werkgever als de werknemer een groot compliment. Het is immers geheel vrijwillig van beide kanten en dan is er vertrouwen, respect en waardering. In de meeste gevallen wordt er een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst opgesteld op basis van de bestaande arbeidsvoorwaarden. De financiële en juridische risico’s worden echter vaak onderschat. Hierbij valt onder meer te denken aan de WAB, verplichtingen en toeslagen op de loonsom voortvloeiende uit de CAO en het verzuimrisico. En dan kan het zomaar gebeuren dat doorwerken na pensioen ineens niet zo leuk en zinvol meer is. Onafhankelijk onderzoek door TNO onder doorwerkers toont aan dat de grootste waardering die de doorwerker ervaart bij doorwerken het feit is dat hij ’gevraagd‘ wordt én dat hij dat kan doen in alle vrijheid. Hij moet niet meer, hij wil. Dat is nu juist het bestaansrecht van de Doorwerkregeling.

Al jaren is Doorwerkgever toonaangevend actief op het thema: ”doorwerken na pensionering” en heeft een unieke Doorwerkregeling die is afgestemd met de fiscus en de overheid. Doorwerkgever is het uitvoeringsorgaan voor de Doorwerkregeling. Dat betekent voor werkgevers en doorwerkers eenvoud, transparantie, flexibiliteit, lagere loonsom, maatwerk, zonder financiële risico’s en 100% betrouwbaar. Voor de werkgever vertaalt zich dat ook in ‘vrije keus’ en geen ‘automatisch recht’ om met een werknemer door te werken, maatwerkafspraken per doorwerker over zijn inzet, makkelijk te stoppen of te verlengen en voor dezelfde kosten als de medewerker in eigen dienst. Met de uitvoering van de Doorwerkregeling door Doorwerkgever hebben beide partijen hun zekerheden en voordelen. Dat zal de reden zijn dat bedrijven de Doorwerkregeling (gaan) gebruiken. Oók voor het omzetten van hun bestaande doorwerkcontracten.

Heeft u doorwerkers aan het werk? Neem contact op. Dan kunnen we samen bekijken hoe we de Doorwerkregeling in uw bedrijf snel en eenvoudig kunnen implementeren.