Loonheffingskorting bij doorwerken na pensioen

door | jan 9, 2017 | Wet- en regelgeving | 0 Reacties

In het jaar 2012 ging ik met pensioen. Na ruim 40 jaar werken tijd voor een ander, nieuw leven. Laat mijn pensioen maar doorkomen. En straks, als ik 65 word, komt daar de AOW nog bij. Niets aan het handje. Ik zie de toekomst, zeker financieel, rooskleuring tegemoet.

En inderdaad, in 2014 ontvang ik AOW. Ook werk ik parttime door. In drukke tijden word ik ingehuurd door mijn oud-werkgever. Dit gebeurt via een uitzendconstructie.

Het gaat allemaal voorspoedig. Maar op 30 juni 2015 werd ik hard wakker geschud door de Belastingdienst. Of ik maar zo vriendelijk wilde zijn om een dikke € 4.000,- op hun rekening te storten. Natuurlijk wilde ik dat niet, maar er was geen ontkomen aan.

Loonheffingskorting

Waar ik, in al mijn naïviteit, geen rekening mee gehouden had, was de loonheffingskorting. Ooit wel eens van gehoord, maar nooit echt in verdiept. En dat bleek dan niet zo handig.

Met dit artikel wil ik voorkomen dat andere mensen die van meer dan één instantie een uitkering ontvangen dit overkomt. De Belastingdienst treft, zoals dit meestal het geval is, geen blaam. Want, zoals op website van de Belastingdienst te lezen is, is een heffingskorting een korting op de belasting. Hierdoor betaalt u minder belasting. Heeft u een uitkering en werkt u tegelijkertijd door? Vraag dan bij maar één werkgever de loonheffingskorting aan. Als u bij iedere uitkerende instantie loonheffingskorting aanvraagt, krijgt u te veel korting op de belasting. En dat laat de Belastingdienst niet gebeuren.

De loonheffingskorting is een bundeling van een aantal belastingkortingen over het inkomen. De belangrijkste is de algemene heffingskorting. Dit is een korting op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt hierdoor minder belasting en premies. Ontvangt u een uitkering? Dan houdt de uitkerende instantie belasting (loonheffing) in op het bedrag dat u ontvangt. Heeft u daarbij ook nog een werkgever, dan houdt die werkgever ook loonheffing in. Afhankelijk van de hoogte van de uitkering die u via zo’n instantie (of werkgever) ontvangt, wordt meer of minder loonheffing ingehouden. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Maar of u volledig gebruik kunt maken van deze heffingskorting en de hoogte daarvan hangt af van een aantal factoren.

Voorkom een naheffing bij loonheffingskorting

Het is verstandig om slechts één uitkeringsinstantie rekening te laten houden met de loonheffingskorting. U kunt de loonheffingskorting het beste laten toepassen op uw hoogste uitkering. Laat de andere instanties dan wel weten dat zij geen loonheffingskorting moeten toepassen. Dit kan met de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

Uitzonderingen

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Wij noemen hier werknemers in overheidsdienst en onderwijs. Voor hen is de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) van toepassing. Naast de FPU-uitkering mag u tot een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de FPU. Hoeveel u mag bijverdienen kunt u het best aan de uitkeringsinstantie (ABP) vragen.

Voor hen die een uitkering ontvangen van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) gelden mogelijk afwijkende regels. Ook hier is het verstandig contact op te nemen met het ABP.

Doorwerkgever maakt het makkelijk

Werkt u bij Doorwerkgever, dan maakt Doorwerkgever het makkelijk voor u. Op het ‘Opting-in formulier’, het formulier waarmee u verklaart u dat u samen met Doorwerkgever ervoor kiest uw arbeidsverhouding als fictieve dienstbetrekking aan te merken, staat de loonheffing altijd uit.

Wilt u uw loonheffing per se aan hebben staan, dan kan dit aangepast worden. Doorwerkgever houdt iedereen op de hoogte wanneer er bijvoorbeeld wijzigingen zijn in de wet en wat dat voor diegene betekent. U heeft hier verder geen omkijken naar.

De toekomst van de loonheffingskorting

In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. De belastingdienst bouwt de regeling sinds 2009 af. Als u of uw fiscale partner in 2016 niet of weinig verdient, hangt het af van uw leeftijd of u met deze afbouw te maken krijgt.

Heffingskorting in het kort

De loonheffingskorting is een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen, gebaseerd op de van toepassing zijnde heffingskortingen. Elke instantie houdt belasting in op het bedrag dat u van die instantie ontvangt. Hierbij houden zij misschien allemaal rekening met de loonheffingskorting. Hierdoor is het mogelijk dat u op dat moment per maand te weinig belasting betaalt. Na afloop van het jaar moet u dan aangifte voor de inkomstenbelasting doen en belasting bijbetalen. Meer weten over loonheffingskortingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

 

Geschreven door: Hans Roemer, 68 jaar: Een waargebeurd verhaal

 

Volg ons:

[social_icons type=”circle_social” icon=”fa-facebook” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://www.facebook.com/doorwerkgever” target=”_self” icon_color=”#000000″][social_icons type=”circle_social” icon=”fa-twitter” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://twitter.com/doorwerkgever” target=”_self” icon_color=”#000000″][social_icons type=”circle_social” icon=”fa-linkedin” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://www.linkedin.com/company/doorwerkgever” target=”_self” icon_color=”#000000″]