De pensioenleeftijd naar 67 jaar en 3 maanden in 2022! Wat vinden doorwerkers?

door | nov 3, 2016 | Wet- en regelgeving | 0 Reacties

De aankondiging van het stijgen van de pensioenleeftijd kwam stevig binnen binnen deze week. Een afspraak in de politiek is zo gemaakt maar als die dan wordt uitgewerkt en ingevuld dan sta je toch even raar te kijken. De pensioenleeftijd wordt in 2022 67 jaar en 3 maanden. En ja, we verwachten dat de pensioenleeftijd in 2032 zal liggen op 68 jaar.

‘Erbij’ werken na het bereiken van de pensioenleeftijd

Doorwerkgever gelooft al sinds 2007 in doorwerkers die na hun pensioen ‘erbij’ blijven werken. Iedere dag werken er via Doorwerkgever honderden doorwerkers bij opdrachtgevers in bedrijven om jonge mensen te coachen en klussen op te pakken. Doorwerken geeft doorwerkers hernieuwde zin in hun derde levensfase. Het soort werk varieert van inzet in hun oude vak tot gewoon iets doen wat je altijd al had willen doen. Het is prachtig als je doorwerkers op klussen kan krijgen die precies bij hen passen. Het is echter wel zo dat geen van onze doorwerkers nog zwaar werk verrichten.

Verder zien we dat doorwerkers gemiddeld drie jaar doorwerken na pensioen. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd van onze doorwerkers 67,8 jaar. Naast leeftijd zijn de kenmerken van onze doorwerkers ‘loyaal’ en ‘goed van zin’.

Als het dan om pensioneren gaat is het niet meer dan redelijk om aan onze doorwerkers te vragen wat zij vinden van het verder doorstijgen van de pensioenleeftijd. Zij zijn een groep die daadwerkelijk doorwerken tot latere leeftijd en weten als geen ander wat dat betekent. Hun antwoord was zeer genuanceerd!

De nieuwe pensioenleeftijd, wat vinden de doorwerkers?

Doorwerkers gaven de volgende twee belangrijke discussiepunten aan:

  • Het recht evenredig doorstijgen van de pensioenleeftijd met de levensverwachting vindt men niet haalbaar. Fysiek valt er een hoop werk af en dus zal er op tijd begonnen moeten worden met omscholing naar ander werk dat wel tot pensionering is vol te houden
  • Een pensioenleeftijd die verplicht ingaat op een bepaalde leeftijd wordt ervaren als rigide. Nog los van het feit dat je dan ook nog eens van de ene dag op de andere van volledig naar niets gaat. Het ontbreken van pre-pensioen maakt een langzame ingroei onmogelijk

Algehele conclusie: onze doorwerkers vinden unaniem dat ze meer sturing willen hebben op hun eigen pensionering. Meer dan 50% van onze doorwerkers geeft aan dat een belangrijk onderdeel van deze sturing ligt in het in staat gesteld worden om flexibel met pensioen te gaan vanaf een bepaalde leeftijd. Daarbij beseffen doorwerkers dat een vroegere pensioendatum dan de leeftijd 67 leidt tot een lagere uitkering. Een combinatie van pensioen met erbij blijven werken wordt dan als een groot goed gezien. Overigens twijfelt nagenoeg de gehele doelgroep aan het verder doorstijgen van de pensioenleeftijd. Belangrijkste reden: de psychische kant van een hogere pensioenleeftijd!

Ons onderzoek is gehouden onder meer dan duizend ingeschreven doorwerkers waarvan bijna 40% hun reactie hebben gegeven.