Doorwerken na pensioen - Doorwerkgever

Gaaf dat u interesse heeft in onze whitepaper!

Vergelijk beide vormen van doorwerken na AOW aan de hand van onze whitepaper

Preview Whitepaper

In de whitepaper is alle informatie over doorwerken na AOW via de Doorwerkregeling en de wet te vinden. Deze bestaat uit een checklist en de uitwerking hiervan en geeft weer wat er in de Doorwerkregeling en in de Wet werken na AOW geregeld is. De whitepaper is een handige tool die gebruikt kan worden om te vergelijken welke vorm van doorwerken met gepensioneerden het beste past.

Pensioenpremie afdragen

Wanneer een werknemer bij het bereiken van de AOW-leeftijd blijft doorwerken hoeft de werkgever bij de Doorwerkregeling van Doorwerkgever geen pensioenpremie te betalen. De doorwerknemer staat niet op de loonlijst. De werkgever betaalt wel pensioenpremie als de werknemer via de Wet werken na AOW aan het werk gaat, omdat de gepensioneerde werknemer gelijk ‘behandeld’ wordt als andere werknemers.

 

Werkgeverspremies

Wanneer een gepensioneerde werknemer gaat doorwerken hoeft de werkgever in beide gevallen geen werkgeverspremies te betalen voor de WW, Ziektewet, WAO, WIA en de AOW. Via de Wet werken na AOW houdt de werkgever wel loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in en betaalt hij de werkgeverspremie (6.75%) voor de Zorgverzekeringswet over het loon van de gepensioneerde werknemer. Werkt een gepensioneerde werknemer door via de Doorwerkregeling dan houdt Doorwerkgever loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in en betaalt de werknemerspremie (5.5%) voor de Zorgverzekeringswet over het loon van de werknemer.

 Keten en periodes

Wanneer een werkgever via de Wet werken na AOW met een gepensioneerde werknemer wil doorwerken heeft hij te maken met een keten van tijdelijke contracten. De werkgever mag 6 tijdelijke contracten in 4 jaar (48 maanden) verstrekken voordat de gepensioneerde werknemer een vast contract moet krijgen. De keten gaat pas in vanaf het moment dat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt en blijft in stand wanneer de periode tussen de contracten niet langer dan 6 maanden is. Bij de Doorwerkregeling is dit niet het geval. De opdrachtgever hoeft zich niet druk te maken om het aantal en duur van de tijdelijke contracten en de periode hiertussen.

 Contract ieder moment stopzetten

Wanneer een werkgever een gepensioneerde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW en hij wil het contract stopzetten, dan heeft hij te maken met een opzegtermijn. Dit zijn dezelfde regels als bij een normaal dienstverband. Bij de Doorwerkregeling is dit niet het geval. Zowel de opdrachtgever als de doorwerknemer kan ieder moment het contract stopzetten. In beide gevallen hoeft een werkgever/opdrachtgever geen transitievergoeding aan de gepensioneerde werknemer/doorwerknemer te betalen, omdat de (door)werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt en AOW ontvangt.

Doorbetalingsplicht bij ziekte

Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht loon door te betalen wanneer de gepensioneerde werknemer uitvalt door ziekte. De werknemer ontvangt loon voor het aantal uren dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of het gemiddelde loon over 13 weken. Via de Doorwerkregeling is de opdrachtgever dit niet verplicht.

Download nu de whitepaper!

Gepensioneerden werken bij Doorwerkgever via de Doorwerkregeling. Een andere manier om door te werken met gepensioneerden is via de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Als specialist in doorwerken na pensioen hebben wij beide vormen naast elkaar gezet en vergeleken. Zo kunt u zelf kiezen welke vormt het beste bij u past.

Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers