doorwerkregeling
is pensioen + werk

Welkom op de Doorwerkgever®/Zicht pagina. Op deze pagina bieden wij jou de nodige informatie en ondersteuning om jouw relaties te kunnen informeren over de inzet van werknemers na pensionering. Wij noemen deze personen doorwerkers.

Als ondersteuning in jouw klantcontacten met bedrijven waar werknemers pensioneren en jij het gemak van de doorwerkregeling wilt aanbieden, hebben wij deze web omgeving gemaakt. Hier vindt jij handige informatie om jouw relaties te vertellen waarom het gebruik van de doorwerkregeling zo relevant is.

In Nederland werken 250.000 personen door. Naast ZZP-ers en Uitzendkrachten zijn er dus 150.000 doorwerkers die in een arbeidscontract zitten. Deze contracten zijn afgestemd op werknemerschap. In onze ogen is een doorwerker geen werknemer. Daar waar de werknemer behoefte heeft aan sociale- en werkzekerheid, heeft de doorwerker behoefte aan uitsluitend flexibiliteit. Hij kan namelijk zijn inkomen niet meer verliezen én heeft al gespaard voor het pensioen. Wat de doorwerker wel nodig heeft is een afspraak waarin hij vrijwillig actief kan blijven, die past bij de nieuwe levensfase van zijn pensioen.

Daarom is de doorwerkregeling er. Een regeling met als resultaat:

Geen gedoe, goed geregeld.

Marlon legt je graag uit hoe de doorwerkregeling werkt:

Marlon Boekling
Adviseur

De Doorwerkregeling vergeleken met andere overeenkomsten:

Wet en regelgeving
Burgelijk Wetboek (BW)
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Wet Aanpak van Schijnconstructies (WAS)
Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
Arbeidstijdenwet (ATW)
Arbeids omstandighedenwet (Arbowet)
Wet Arbeid en Zorg (WaZo)
Algemene wet Gelijke behandeling
Flexibiliteit
Doorwerkregeling
no
no
no
no
yes
yes
yes
no
yes
yes
Arbeidsovereenkomst
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
Uitzendovereenkomst
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no/yes

De voordelen van de Doorwerkregeling toegelicht:

Is het mogelijk om direct door te werken bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?
Zowel via de Doorwerkregeling als de Wet werken na AOW is het mogelijk om bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd direct door te werken. Een voorwaarde bij de Wet werken na AOW is dat het contract van de werknemer rechtsgeldig beëindigd moet zijn voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De Doorwerkregeling kan ook gebruikt worden zodra de werknemer de status van Pensioen heeft. Dat moment kan dus ook voor de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.
Hoe verhouden de WAB en WAS zich tot de Doorwerkregeling?

De Doorwerkregeling past volledig binnen de kaders van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)/Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Doorwerkgever vrijwaart je als opdrachtgever volledig voor de werkgeverrisico’s.

Welke premies betaal ik als werkgever nadat een werknemer de AOW-leeftijd bereikt?

Wanneer een AOW-gerechtigde werknemer gaat doorwerken hoeft de opdrachtgever geen werkgeverspremies te betalen voor de WW, Ziektewet, WAO, WIA en de AOW. Via de Wet werken na AOW houdt de werkgever wel loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in en betaalt hij de werkgeverspremie voor de Zorgverzekeringswet over het loon van de AOW-gerechtigde werknemer. Via de Doorwerkregeling houdt Doorwerkgever loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in op de vergoeding van de doorwerker.

Draag ik pensioenpremie af als er wordt doorgewerkt na de AOW-leeftijd?

Op grond van de Doorwerkregeling hoeft nooit pensioenpremie afgedragen te worden. De werkgever betaalt wel pensioenpremie als de werknemer via de Wet werken na AOW aan het werk gaat en in de CAO is geregeld dat de AOW-gerechtigde werknemer gelijk behandelt dient te worden als de overige werknemers.

Gelden er bij de Doorwerkregeling regels over de duur en het aantal contracten?

Wanneer een werkgever via de Wet werken na AOW met een AOWgerechtigde werknemer wil doorwerken heeft hij te maken met een keten van tijdelijke contracten. De werkgever mag 6 tijdelijke contracten in 4 jaar (48 maanden) verstrekken voordat de AOWgerechtigde werknemer een vast contract moet krijgen. De keten gaat pas in vanaf het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en blijft in stand wanneer de periode tussen de contracten niet langer dan 6 maanden is. Bij de Doorwerkregeling is dit niet het geval. De opdrachtgever hoeft zich niet druk te maken om het aantal en duur van de tijdelijke contracten en de periode hiertussen. De doorwerker kan onbelemmerd worden ingezet als werkgever en doorwerker dat overeenkomen.

Kan ik de samenwerking met een doorwerker op ieder moment stopzetten?
Wanneer de werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW en hij wil de arbeidsovereenkomst stopzetten, dan heeft hij te maken met een opzegtermijn. In het geval van de Doorwerkregeling hoeft de opdrachtgever zich niet druk te maken. Zowel de opdrachtgever als de doorwerker kan ieder moment de doorwerkovereenkomst stopzetten afhankelijk van de afspraken over beëindiging die zij samen maken.
Is de CAO nog van toepassing bij doorwerken na AOW?
De AOW-gerechtigde werknemer heeft recht op ten minste het minimumloon en minimumvakantie-bijslag wanneer hij aan het werk gaat via de Wet werken na AOW of de Doorwerkregeling. Als er een cao van toepassing is, moet de AOW-gerechtigde werknemer hetzelfde cao-loon ontvangen als de andere werknemers die hetzelfde werk doen. In geval van de Doorwerkregeling bewaakt Doorwerkgever dat de doorwerker op gelijke wijze als een CAO voorschrijft, beloond wordt. De Doorwerkregeling betaalt het loon volledig uit in een all-in vergoeding zodat de doorwerker altijd het complete loon ontvangt nadat er is gewerkt. Er worden dus geen reserveringen opgebouwd.
Moet ik een doorwerker doorbetalen als er (tijdelijk) geen werk is?
Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht de werknemer loon door te betalen wanneer er geen werk is voor de werknemer. De werknemer ontvangt loon voor het aantal uren dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Via de Doorwerkregeling is dit niet het geval. Is er geen werk meer en houdt het werk op, dan stopt de inzet en zijn er geen kosten meer. De doorwerker krijgt alleen betaald voor de uren die daadwerkelijk worden gewerkt.
Moet ik een doorwerker doorbetalen wanneer deze ziek is?
Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht 6 weken loon door te betalen wanneer de AOW-gerechtigde werknemer uitvalt door ziekte. Via de Doorwerkregeling is er geen verplichting van de opdrachtgever. Bij ziekte wordt de vergoeding maximaal 6 weken doorbetaald door Doorwerkgever. De eerste twee dagen bij ziekte gelden als wachtdagen. Deze dagen heeft de doorwerker geen recht op een vergoeding.
Heb ik een re-ïntegratieverplichting bij doorwerken na AOW?

Wanneer een werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW, dan heeft de werkgever een beperkte re-integratieverplichting bij ziekte. De werkgever dient de AOW-gerechtigde werknemer gedurende 6 weken te re-integreren (afhankelijk van CAO). Is de doorwerker aan het werk via de Doorwerkregeling dan stopt het werk en de inzet per direct en is er geen re-integratie verplichting.

Kan ik via de Doorwerkregeling ook werken met vroeg-gepensioneerden?

Het is niet mogelijk om via de Wet werken na AOW door te werken met vroeg-gepensioneerden. Deze blijven vallen onder reguliere wetgeving. Via de Doorwerkregeling kunnen vroeg-gepensioneerden wel doorwerken als een doorwerker, vanwege de afspraak die Doorwerkgever heeft met de Belastingdienst.

v

Maak kennis met onze adviseur:

Marlon Boekling is inmiddels ruim tien jaar werkzaam binnen Doorwerkgever®, en dat doet ze de laatste jaren als adviseur. Marlon zet zich als adviseur in om organisaties te helpen om medewerkers, ook na hun pensionering, inzetbaar te houden via de Doorwerkregeling. Dit doet zij door samen met organisaties te kijken naar de mogelijkheden van het doorwerkbeleid en de inzet van de Doorwerkregeling binnen de organisatie. Daarnaast zorgt Marlon voor persoonlijke kennismakingen en gesprekken met doorwerkers om hen aan te sluiten bij Doorwerkgever®.

 

Vragen?

Heb je nog vragen of kan ik je ergens anders mee helpen?
Bel of mail mij gerust.

Marlon Boekling: 06-10090111 of marlon@doorwerkgever.nl.

Wil je liever direct hier je vraag stellen? Houd deze pagina dan in de gaten, binnenkort is dat namelijk mogelijk!

Presentatie Doorwerkgever® – Zicht:

Werkgever aan het woord:

Julia van den Bovenkamp
Vallei Autogroep

Bedrijven met doorwerkers:

De doorwerker werkt door uit vrije wil en met grote flexibiliteit.

v