De Doorwerkregeling, uitgevoerd door

Doorwerkgever

Pensioen plus Verder Werken

Nederlanders moeten langer doorwerker tot aan Pensioen. Daarna is doorwerken vrijwillig. Werkgevers willen vaker doorwerken omdat door de vergrijzing er steeds meer kennis het bedrijf verlaat. De gepensioneerde medewerker, doorwerker, werkt door uit vrije wil, onder eigen regie en met grote flexibiliteit. De flexibiliteit in het arbeidsrecht is door Wet Arbeidsmarkt in Balans en Wet Aanpak Schijnconstructie sterk aan banden gelegd. De bijzondere status van een doorwerker, namelijk Pensioen en verder Werken, vraagt om een bijzondere regeling en dat is de aanleiding waarom Doorwerkregeling er voor werkgevers en doorwerkers is.

Doorwerkgever

Doorwerkgever is uitvoerder van de doorwerkregeling. Om in de vraag van flexibel doorwerken na AOW en/of (vroeg)pensioen te voorzien heeft Doorwerkgever de doorwerkregeling ontwikkeld.

Doorwerkregeling voor eigen werknemer

Wilt u doorwerken met uw medewerker die binnenkort met pensioen gaat? Ga dan naar DoorwerkRegeling.nl waar u doorwerken snel en eenvoudig kunt regelen.

De Doorwerker

Niet alle werkgevers hebben een gepensioneerde werknemer waarmee ze zouden willen doorwerken. Gelukkig kan Doorwerker.nl u wel helpen bij het vinden van een Doorwerker. Heeft u een vacature ga dan naar Doorwerker.nl

De doorwerker, werkt door uit vrije wil, onder eigen regie en met grote flexibiliteit.

Doorwerkgever

F.R.I.T.S.

Het procol FRITS staat voor Freelance – Registratie – Informatie – Transactie – Systeem. Onze FRITS helpt bij doorwerken en voorkomt fiscale en civiele aansprakelijkheid. FRITS is een protocol die de beoordeling van de werkrelatie conform de afspraak met de Belastingdienst uitvoert en registreert.

Hoe werkt Frits?
De doorwerker wordt gezien als een Freelancer. Een ongedefinieerde term in de wetgeving voor iemand die arbeid verricht zonder verzekeringsplicht.

Freelancer

De Doorwerker wordt gezien als Freelancer. Een ongedefinieerde term in de wetgeving voor iemand die arbeid verricht zonder verzekeringsplicht.

Freelancer

De Doorwerker wordt gezien als Freelancer. Een ongedefinieerde term in de wetgeving voor iemand die arbeid verricht zonder verzekeringsplicht.

Registratie

De uniforme wijze van registreren van Doorwerkers en Opdrachtgevers op Doorwerkgever.

Registratie

De uniforme wijze van registreren van Doorwerkers en Opdrachtgevers op Doorwerkgever.

Informatie

Het verwerken van de goed gekeurde declaratie(s) in overeenstemming met de Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst.

Informatie

Het verwerken van de goed gekeurde declaratie(s) in overeenstemming met de Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst.

Transactie

Het incasseren, afdragen en uitbetalen van de verwerkte informatie.
 

Transactie

Het incasseren, afdragen en uitbetalen van de verwerkte informatie.
 

Systeem

Transactieketen van data die horizontaal toezicht en wederzijds vertrouwen genereerd en partijen hieromtrent vrijwarend notificeert.

Systeem

Transactieketen van data die horizontaal toezicht en wederzijds vertrouwen genereerd en partijen hieromtrent vrijwarend notificeert.

Podcasts

New Business Radio DOORWERKEN NA JE PENSIOEN?

met Sjaak van Heukelum | 06 april 2021

Samen invulling geven aan duurzame inzetbaarheid! Hoe kunnen werknemers zich voorbereiden? Hoe sluiten werkgevers daarop aan?

met Sjaak van Heukelum | 11 april 2021

De doorwerkregeling is:

Niet

Gedeeltelijk pensioen uitstellen en daardoor langer sparen voor later

Wel

De enige specifieke oplossing voor status Pensioen en Werk

Nooit

Verboden, een schijn-constructie, verdringing of doorgeschoten flex

Bedrijven met doorwerkers