geen gedoe,
goed geregeld

Doorwerken in loondienst vs via de Doorwerkregeling:

Direct doorwerken na AOW
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)/Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
Pensioenpremie afdragen
Periode en keten
Stopzetten van de werkzaamheden
Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
Reïntegratie verplichting
Doorwerken met vroeggepensioneerden
Doorwerkregeling
yes
Direct doorwerken is mogelijk na pensioenontslag.
yes
De verplichtingen en risico’s van de wet arbeidsmarkt in balans worden uitgesloten.
yes
De doorwerker staat niet op uw loonlijst en daarom hoeft u geen premie af te dragen.
yes
U kan de doorwerker onbelemmerd inzetten als werkgever en doorwerker dat samen overeenkomen.
yes
Dit is in principe ieder moment mogelijk.
yes
Doorwerkgever betaalt de doorwerker maximaal 6 weken ziekte door, zonder dit door te factureren aan de opdrachtgever.
yes
U heeft geen reïntegratie verplichting.
yes
U kunt doorwerken met vroeggepensioneerden.
Loondienst
yes
Werkgevers kunnen direct na pensioenontslag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten. Voorwaarde: Contract is rechtsgeldig beëindigd.
no
U bent verplicht om de regels en verplichtingen uit deze wet te volgen.
no
U dient mogelijk pensioenpremie te betalen. U ‘behandelt’ de AOW-gerechtigde werknemer hetzelfde als uw overige werknemers.
no
Maximaal 6 tijdelijke overeenkomsten in 4 jaar, hierna geldt een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
no
De normale regels voor opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst gelden voor de AOW-gerechtigde werknemer.
no
Loondoorbetalingsplicht van 6 weken bij ziekte.
no
Verplichting van min. 6 weken voor functies binnen de eigen onderneming. Overeenkomst van Opdracht.
no
Een werknemer moet AOW-gerechtigd zijn.

De voordelen van de Doorwerkregeling toegelicht:

Is het mogelijk om direct door te werken bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?
Zowel via de Doorwerkregeling als de Wet werken na AOW is het mogelijk om bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd direct door te werken. Een voorwaarde bij de Wet werken na AOW is dat het contract van de werknemer rechtsgeldig beëindigd moet zijn voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De Doorwerkregeling kan ook gebruikt worden zodra de werknemer de status van Pensioen heeft. Dat moment kan dus ook voor de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.
Hoe verhouden de WAB en WAS zich tot de Doorwerkregeling?

De Doorwerkregeling past volledig binnen de kaders van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)/Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Doorwerkgever vrijwaart je als opdrachtgever volledig voor de werkgeverrisico’s.

Welke premies betaal ik als werkgever nadat een werknemer de AOW-leeftijd bereikt?

Wanneer een AOW-gerechtigde werknemer gaat doorwerken hoeft de opdrachtgever geen werkgeverspremies te betalen voor de WW, Ziektewet, WAO, WIA en de AOW. Via de Wet werken na AOW houdt de werkgever wel loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in en betaalt hij de werkgeverspremie voor de Zorgverzekeringswet over het loon van de AOW-gerechtigde werknemer. Via de Doorwerkregeling houdt Doorwerkgever loonbelasting en premie voor de Zorgverzekeringswet in op de vergoeding van de doorwerker.

Draag ik pensioenpremie af als er wordt doorgewerkt na de AOW-leeftijd?

Op grond van de Doorwerkregeling hoeft nooit pensioenpremie afgedragen te worden. De werkgever betaalt wel pensioenpremie als de werknemer via de Wet werken na AOW aan het werk gaat en in de CAO is geregeld dat de AOW-gerechtigde werknemer gelijk behandelt dient te worden als de overige werknemers.

Gelden er bij de Doorwerkregeling regels over de duur en het aantal contracten?

Wanneer een werkgever via de Wet werken na AOW met een AOWgerechtigde werknemer wil doorwerken heeft hij te maken met een keten van tijdelijke contracten. De werkgever mag 6 tijdelijke contracten in 4 jaar (48 maanden) verstrekken voordat de AOWgerechtigde werknemer een vast contract moet krijgen. De keten gaat pas in vanaf het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en blijft in stand wanneer de periode tussen de contracten niet langer dan 6 maanden is. Bij de Doorwerkregeling is dit niet het geval. De opdrachtgever hoeft zich niet druk te maken om het aantal en duur van de tijdelijke contracten en de periode hiertussen. De doorwerker kan onbelemmerd worden ingezet als werkgever en doorwerker dat overeenkomen.

Kan ik de samenwerking met een doorwerker op ieder moment stopzetten?
Wanneer de werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW en hij wil de arbeidsovereenkomst stopzetten, dan heeft hij te maken met een opzegtermijn. In het geval van de Doorwerkregeling hoeft de opdrachtgever zich niet druk te maken. Zowel de opdrachtgever als de doorwerker kan ieder moment de doorwerkovereenkomst stopzetten afhankelijk van de afspraken over beëindiging die zij samen maken.
Is de CAO nog van toepassing bij doorwerken na AOW?
De AOW-gerechtigde werknemer heeft recht op ten minste het minimumloon en minimumvakantie-bijslag wanneer hij aan het werk gaat via de Wet werken na AOW of de Doorwerkregeling. Als er een cao van toepassing is, moet de AOW-gerechtigde werknemer hetzelfde cao-loon ontvangen als de andere werknemers die hetzelfde werk doen. In geval van de Doorwerkregeling bewaakt Doorwerkgever dat de doorwerker op gelijke wijze als een CAO voorschrijft, beloond wordt. De Doorwerkregeling betaalt het loon volledig uit in een all-in vergoeding zodat de doorwerker altijd het complete loon ontvangt nadat er is gewerkt. Er worden dus geen reserveringen opgebouwd.
Moet ik een doorwerker doorbetalen als er (tijdelijk) geen werk is?
Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht de werknemer loon door te betalen wanneer er geen werk is voor de werknemer. De werknemer ontvangt loon voor het aantal uren dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Via de Doorwerkregeling is dit niet het geval. Is er geen werk meer en houdt het werk op, dan stopt de inzet en zijn er geen kosten meer. De doorwerker krijgt alleen betaald voor de uren die daadwerkelijk worden gewerkt.
Moet ik een doorwerker doorbetalen wanneer deze ziek is?
Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht 6 weken loon door te betalen wanneer de AOW-gerechtigde werknemer uitvalt door ziekte. Via de Doorwerkregeling is er geen verplichting van de opdrachtgever. Bij ziekte wordt de vergoeding maximaal 6 weken doorbetaald door Doorwerkgever. De eerste twee dagen bij ziekte gelden als wachtdagen. Deze dagen heeft de doorwerker geen recht op een vergoeding.
Heb ik een re-ïntegratieverplichting bij doorwerken na AOW?

Wanneer een werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW, dan heeft de werkgever een beperkte re-integratieverplichting bij ziekte. De werkgever dient de AOW-gerechtigde werknemer gedurende 6 weken te re-integreren (afhankelijk van CAO). Is de doorwerker aan het werk via de Doorwerkregeling dan stopt het werk en de inzet per direct en is er geen re-integratie verplichting.

Kan ik via de Doorwerkregeling ook werken met vroeg-gepensioneerden?

Het is niet mogelijk om via de Wet werken na AOW door te werken met vroeg-gepensioneerden. Deze blijven vallen onder reguliere wetgeving. Via de Doorwerkregeling kunnen vroeg-gepensioneerden wel doorwerken als een doorwerker, vanwege de afspraak die Doorwerkgever heeft met de Belastingdienst.

Waar begint u als u met een werknemer wilt doorwerken?

Het is eigenlijk heel eenvoudig.

Met wie wilt u doorwerken?

U bepaalt zelf als werkgever met welke werknemer u wilt doorwerken.

Vervolgens vraagt u of de werknemer dat ook wilt.

Welke werkzaamheden heeft u?

Bepaal samen de taken en werkzaamheden. Let op het hoeft niet meer te gaan over complete functies.

Samen bepaalt u de inhoud van de overeenkomst.

Binnen de kaders van de Doorwerkregeling bepaalt u de voorwaarden: het aantal uur, de vergoeding en de duur van de overeenkomst.

U kunt flexibel en zorgeloos doorwerken.

Zowel u als de doorwerker krijgt een eigen portaal. De gewerkte uren voert de doorwerker in en u keurt deze goed. U ontvangt een overzicht van de gewerkte uren en betaalt op factuur. De doorwerker krijgt via ons uitbetaald.

Werkgevers aan het woord:

Sander Domensino
DNV

Julia van den Bovenkamp
Vallei Autogroep

Marieke Klompenhouwer
Marel

Bedrijven met doorwerkers:

Zo’n kennisbron laat je toch niet thuis zitten? Die bied je een Doorwerkregeling.

Download onze whitepaper

Onze whitepaper wordt binnen enkele minuten verstuurd naar uw inbox!