Over ons

Doorwerkgever

De Doorwerkregeling voor gepensioneerden.
Voordelig voor alle partijen

Over ons

Doorwerkgever is specialist in Pensioen+Werk sinds 2010. Oprichters Ron van der Net en Sjaak van Heukelum zijn nog steeds werkzaam bij Doorwerkwerkgever. Doorwerkgever is opgericht met de ambitie om werknemers, die na pensionering wilden blijven werken, te bedienen met specifieke wet- en regelgeving, die er tot op dat moment nog niet was. Als eerste ontwikkelde Doorwerkgever de Doorwerk-CAO. Dat werd al snel opgemerkt door de politiek en zo kwam er een werkbezoek door de toenmalige minister van Sociale Zaken, dhr. Donner. De minister onderschreef het belang van doorwerken en dat leidde tot de wet Doorwerken na bereiken AOW-leeftijd, die inging op 01 januari 2016. De Doorwerk-CAO kwam daardoor te vervallen. De wet Doorwerken na bereiken AOW-leeftijd regelde het gebruik van bepaalde-tijd contracten voor de doorwerkers. Echter de doorwerker en een opdrachtgever hadden beiden meer behoefte aan een flexibel alternatief dat beter paste bij de beweegredenen om door te werken, namelijk respectievelijk ‘zingeving’ en ‘verlengde inzet van kennis in de organisatie’.

Doorwerkgever ontwikkelde met medewerking van arbeidsjuristen en de Belastingdienst de doorwerkregeling. Een specifiek arrangement binnen wet- en regelgeving, die het mogelijk maakt dat de doorwerker en de opdrachtgever flexibel en zonder financieel risico kunnen samenwerken. Flexibel als het gaat om het aantal keer en de duur van de opdracht. En zonder financieel risico omdat de doorwerker geen arbeidscontract heeft met de opdrachtgever en direct zijn verplichtingen op het gebied van belasting en sociale premies afdraagt via Doorwerkgever.

Doorwerkgever is de uitvoeringsorganisatie van de doorwerkregeling en bestaat uit diverse teams:

 • Finance zorgt voor de financiële afhandeling van de contracten.
  Dit team verzorgt de facturen naar de opdrachtgevers en de uitbetaling van de doorwerkers.
 • Legal zorgt dat alle contracten op een juiste manier worden opgemaakt.
  Dit team verzorgt de contacten met Juristen en Belastingdienst om de doorwerkregeling contant te spiegelen aan de veranderende wet- en regelgeving.
 • IT zorgt voor de beschikbaarheid van portalen.
  Dit team zorgt dat de gebruikers van de doorwerkregeling, opdrachtgevers en doorwerkers, hun eigen portalen kunnen gebruiken voor ontvangen van informatie en verwerking van administratie.
 • Helpdesk zorgt voor ondersteuning.
  Dit team is bereikbaar voor opdrachtgevers en doorwerkers voor alle vragen rond de administratieve afhandeling van de doorwerkregeling.

Doorwerkgever werkt voor de distributie van de doorwerkregeling samen met partners.