doorwerkregeling
is pensioen + werk

De doorwerkregeling is:

NIET

Gedeeltelijk pensioen uitstellen en daardoor langer sparen voor later

WEL

De enige specifieke oplossing voor status Pensioen en Werk

NOOIT

Verboden, een schijnconstructie, verdringing of doorgeschoten flex

De doorwerkregeling vergeleken met andere overeenkomsten:

Wet en regelgeving
Burgelijk Wetboek (BW)
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Wet Aanpak van Schijnconstructies (WAS)
Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
Arbeidstijdenwet (ATW)
Arbeids omstandighedenwet (Arbowet)
Wet Arbeid en Zorg (WaZo)
Algemene wet Gelijke behandeling
Flexibiliteit
Doorwerkregeling
no
no
no
no
yes
yes
yes
no
yes
yes
Arbeidsovereenkomst
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
Uitzendovereenkomst
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no/yes
ZZP
no
no
yes
no
no
yes
yes
no
yes
yes

De doorwerkregeling uitgelegd

Marlon Boekling
Adviseur

Belasting en Juridisch

De Doorwerkregeling is een afspraak tussen Doorwerkgever, de doorwerker en de Belastingdienst. Deze regeling schept vooraf duidelijkheid over het fiscale regime dat van toepassing is op afspraken tussen de doorwerker en Doorwerkgever en wat dat betekent voor haar opdrachtgevers. Via de Doorwerkregeling wordt vastgesteld dat er sprake is van een fictieve arbeidsovereenkomst tussen doorwerker en Doorwerkgever en dat de inkomsten bijkomstig van aard zijn. Doorwerkgever en de Belastingdienst hebben daarnaast een afspraak gemaakt dat een doorwerker de status heeft van Pensioen+ Werk. In dat geval mag de doorwerker, naast zijn pensioen, alle werkzaamheden uitvoeren die bij hem passen.

Met de Belastingdienst is afgesproken dat de doorwerker op grond van de inkomstenverhouding ‘pensioen hoofdzakelijk en doorwerken bijkomstig’ de juridische status van ‘pseudo’ werknemer verkrijgt. Oftewel, je lijkt erop, maar je bent het niet.

Deze juridische status, de ‘opting-in’, is de passende inkomstenverhouding voor de doorwerker naast pensioen. Omdat de opting-in pseudo is, wordt de regeling niet geraakt door wet- en regelgeving, die gericht is op werknemers en ondernemers. Aan de andere kant heeft de doorwerkregeling wel alle voordelen van werknemer- en ondernemerschap.

F.R.I.T.S.

Doorwerkgever gebruikt voor de uitvoering van de doorwerkregeling het unieke protocol FRITS. Het protocol FRITS staat voor Freelance – Registratie – Informatie – Transactie – Systeem. FRITS is een protocol die de beoordeling van de werkrelatie conform de afspraak met de Belastingdienst uitvoert en registreert. FRITS helpt bij doorwerken en voorkomt fiscale en civiele aansprakelijkheid.

Freelancer

De Doorwerker wordt gezien als Freelancer. Een ongedefinieerde term in de wetgeving voor iemand die arbeid verricht zonder verzekeringsplicht.

Freelancer

De Doorwerker wordt gezien als Freelancer. Een ongedefinieerde term in de wetgeving voor iemand die arbeid verricht zonder verzekeringsplicht.

Registratie

De uniforme wijze van registreren van Doorwerkers en Opdrachtgevers op Doorwerkgever.

Registratie

De uniforme wijze van registreren van Doorwerkers en Opdrachtgevers op Doorwerkgever.

Informatie

Het verwerken van de goed gekeurde declaratie(s) in overeenstemming met de Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst.

Informatie

Het verwerken van de goed gekeurde declaratie(s) in overeenstemming met de Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst.

Transactie

Het incasseren, afdragen en uitbetalen van de verwerkte informatie.

Transactie

Het incasseren, afdragen en uitbetalen van de verwerkte informatie.

Systeem

Transactieketen van data die horizontaal toezicht en wederzijds vertrouwen genereert en partijen hieromtrent vrijwarend notificeert.

Systeem

Transactieketen van data die horizontaal toezicht en wederzijds vertrouwen genereert en partijen hieromtrent vrijwarend notificeert.

De doorwerker werkt door uit vrije wil, onder eigen regie en met grote flexibiliteit.