doorwerkregeling
is pensioen + werk

Gaat een waardevolle werknemer binnenkort met pensioen en heeft u in deze schaarse arbeidsmarkt nog geen vervanging gevonden? Wellicht wil deze werknemer na pensionering nog even vrijwillig blijven doorwerken voor het bedrijf als u daar tijdig om vraagt!

Zegt de werknemer ja? Dan geen zorgen, want dan is de Doorwerkregeling dé oplossing. Dat geldt ook in die gevallen dat de pensionering plaats vindt voor de AOW-gerechtigde leeftijd.

De Doorwerkregeling biedt u en uw werknemers de mogelijkheid om onbelemmerd en flexibel door te werken met een aanvullend inkomen naast hun pensioenuitkering. De kern is dat zowel u als opdrachtgever en de werknemers als doorwerker in alle vrijheid en zorgeloos kunnen blijven samenwerken op een manier die u beide met elkaar afspreekt.

Als werkgever bent u niet gebonden aan de werkgeverrisico’s die er wel zijn bij een regulier loondienstverband. Geen werkgeversverplichtingen die voortkomen uit werknemers verplichtingen (denk aan de CAO) maar gewoon samen afspraken maken over de inzet en de duur. En dat kan iedere keer weer opnieuw.

Kortom, de Doorwerkregeling helpt u als werkgever om in de huidige krappe arbeidsmarkt de kennis en ervaring van oudere medewerkers te behouden. Dé oplossing voor medewerkers met passie voor hun vak, die nog kunnen én willen doorwerken.

Geen gedoe, goed geregeld.

Marlon legt u graag uit hoe de Doorwerkregeling werkt:

Marlon Boekling
Adviseur

De Doorwerkregeling is dus:

NIET

Gedeeltelijk pensioen uitstellen en daardoor langer sparen voor later

WEL

De enige specifieke oplossing voor status Pensioen plus Werk

NOOIT

Verboden, een schijnconstructie, verdringing of doorgeschoten flex

De Doorwerkregeling vergeleken met andere overeenkomsten:

Wet en regelgeving
Burgelijk Wetboek (BW)
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Wet Aanpak van Schijnconstructies (WAS)
Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
Arbeidstijdenwet (ATW)
Arbowet
Wet Arbeid en Zorg (WaZo)
Algemene wet Gelijke behandeling
Flexibiliteit
Doorwerkregeling
no
no
no
no
yes
yes
yes
no
yes
yes
Arbeidsovereenkomst
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
Uitzendovereenkomst
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no/yes

Belasting en Juridisch

De Doorwerkregeling van Doorwerkgever regelt voor de doorwerker en de opdrachtgever optimale flexibiliteit in de duur van de opdracht en voorwaarden van de samenwerking. De Doorwerkregeling van Doorwerkgever is het alternatief voor de Wet Werken na de AOW gerelateerde leeftijd en betekent zorgeloos doorwerken na pensioen voor opdrachtgever en doorwerker.

Doorwerkgever sluit met de doorwerker een doorwerkovereenkomst gebaseerd op de opting-in regeling van de Belastingdienst en een overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever voor het uit te voeren werk. Doorwerkgever heeft een afspraak met de Belastingdienst over de uitvoering. De opdrachtgever heeft daardoor geen wettelijke en/of CAO verplichtingen ten opzichte van de doorwerker.

Wij voorzien u graag van informatie of advies en helpen u met al uw vragen omtrent de implementatie binnen de organisatie. Of download hieronder de bijsluiter met juridische informatie.

Hoe voeren wij de Doorwerkregeling uit?

Doorwerkgever gebruikt voor de uitvoering van de Doorwerkregeling het unieke protocol F.R.I.T.S. Het protocol FRITS staat voor Freelance – Registratie – Informatie – Transactie – Systeem. FRITS is een protocol die de beoordeling van de werkrelatie conform de afspraak met de Belastingdienst uitvoert en registreert. FRITS helpt bij doorwerken en voorkomt fiscale en civiele aansprakelijkheid.

Freelancer

De Doorwerker wordt gezien als Freelancer. Een ongedefinieerde term in de wetgeving voor iemand die arbeid verricht zonder verzekeringsplicht.

Freelancer

De Doorwerker wordt gezien als Freelancer. Een ongedefinieerde term in de wetgeving voor iemand die arbeid verricht zonder verzekeringsplicht.

Registratie

De uniforme wijze van registreren van doorwerkers en opdrachtgevers op Doorwerkgever.

Registratie

De uniforme wijze van registreren van Doorwerkers en Opdrachtgevers op Doorwerkgever.

Informatie

Het verwerken van de goed gekeurde declaratie(s) in overeenstemming met de Mantelovereenkomst en doorwerkovereenkomst.

Informatie

Het verwerken van de goed gekeurde declaratie(s) in overeenstemming met de Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst.

Transactie

Het incasseren, afdragen en uitbetalen van de verwerkte informatie.

Transactie

Het incasseren, afdragen en uitbetalen van de verwerkte informatie.

Systeem

Transactieketen van data die horizontaal toezicht en wederzijds vertrouwen genereert en partijen hieromtrent vrijwarend notificeert.

Systeem

Transactieketen van data die horizontaal toezicht en wederzijds vertrouwen genereert en partijen hieromtrent vrijwarend notificeert.

De doorwerker werkt door uit vrije wil en met grote flexibiliteit.