Geld maakt gelukkig (tot op zekere hoogte)

door | mrt 28, 2019 | Nieuws | 0 Reacties

Het is de eeuwige discussie onder mijn generatie (tussen de 35 en 40 jaar oud): maakt geld gelukkig?

Als ik naar mijzelf kijk durf ik deze vraag wel te beantwoorden met JA. Door geld kan ik mijn kinderen een beter leven bieden, heb ik een fijn huis, kan ik leuke dingen ondernemen en ook een beetje sparen voor later. Maar hoeveel geld maakt nu gelukkig? Ik verdien nu meer dan 10 jaar geleden maar heb dat ook nodig doordat mijn lasten enorm zijn gestegen. Jullie wisten vast al dat een kind tot zijn 18e levensjaar € 80.000,- kost, volgens mijn vader nog veel meer ?.

Gelukscore

Ik ben op onderzoek gegaan. Het CBS heeft een barometer voor Geluk ontwikkeld, heel erg grappig. Zo ontdekte ik dat Nederlandse mannen vanaf 65 jaar een gemiddelde gelukscore van 7,2 hebben. Net zo hoog (of laag) als de gemiddelde score van alle Nederlanders. Als zij hoger opgeleid zijn hebben zij een score van 7,6 en als zij lager opgeleid zijn een score van 7,0. De hoger opgeleide man geeft een 8,6 voor zijn financiële toekomst en de lager opgeleide man een 6,4.

Wanneer is het inkomen voldoende?

Geld speelt dus een rol bij het ervaren van geluk: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het ervaren geluksgevoel. Dit effect gaat echter maar tot op zekere hoogte op. Voor alleenstaande gepensioneerden is € 1.500,- voldoende om van te leven en voor paren is dat € 2.000,- volgens het Nibud onderzoek Rondkomen na pensioen. Uiteraard is ook het besteedbare inkomen bepalend voor wat men een goed inkomen vindt. Iemand met een netto inkomen van € 3.000,- of meer heeft ook meer nodig om tevreden te zijn. Minimaal € 2.500,- is dan een gewenst inkomen.

Andere kenmerken zoals gezondheid, het hebben van werk, of relaties zijn belangrijker voor het ervaren van geluk. Als met deze andere kenmerken rekening wordt gehouden, worden de verschillen in geluk tussen inkomensgroepen kleiner. Dit blijkt uit het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn 2015 van CBS.

Gezondheid belangrijker dan inkomen

Gezondheid is belangrijker voor het geluksgevoel dan inkomen. Mensen die zich gezonder voelen zijn gelukkiger. Ook het hebben van een partner, sociale contacten en werk zijn van belang voor het ervaren van geluk. Geslacht, leeftijd, het onderwijsniveau en de mate van lichamelijke belemmeringen spelen een mindere rol bij ervaren geluk.

Al met al een hoopgevend resultaat waarbij ik voor mijzelf de volgende conclusie trek: doorwerken op werk wat je leuk vindt is de oplossing voor geluk! Het houd je vitaal, werk maakt gelukkig, het geeft je sociale contacten en inkomsten. Ik ben dan ook wel erg benieuwd welke gelukscore doorwerkers gemiddeld hebben ?.

Annelous.