Doorwerken na pensioen – Als door ‘rood’ rijden illegaal is, dan is autorijden geaccepteerd!

door | okt 19, 2016 | uncategorized | 0 Reacties

Ik kan mij voorstellen dat je je afvraagt waar deze stelling naar toe gaat. Nou, eigenlijk heel simpel. Als er wetgeving komt op een ongewenst gevolg, dan is de bron in principe geaccepteerd. Dat is nu precies wat er is gebeurd met doorwerken na pensioen!

Al sinds 2007 maakt Doorwerkgever zich hard voor gepensioneerden, die naast hun pensioenuitkering ‘erbij’ willen blijven werken. Dat was bij aanvang in 2007 helemaal niet zo gemakkelijk. In die tijd speelde volop de discussie in Nederland over het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Niemand in ‘de polder’ wilde zijn vingers branden aan het structureren van de arbeidsvoorwaarden van gepensioneerden die bleven werken.

Doorwerkgever liet zich niet uit het veld slaan en realiseerde de doorwerkCAO. Vanaf dat moment stond het bestaan van Doorwerkgever in het teken van het creëren van maatschappelijke acceptatie. Constant vertellen dat onze doorwerkers opereerden vanuit een ‘gelijk speelveld’ en niet ‘verdringen’, want zij zitten op ‘werk’ en niet op ‘banen’.

Wat volgde waren jaren van vertegenwoordigen en verdedigen. Tegelijk ook de eerste bedrijven aansluiten die de inzet van deze loyale en ervaren doelgroep onderkenden.

Vier jaar geleden kregen wij een werkbezoek van minister Donner. Hij gaf aan dat de doorwerkCAO de basis zou moeten zijn voor wetgeving rond doorwerken na pensioen. Nu is die wet er gekomen sinds 01-01-2016, namelijk de wet ‘doorwerken na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd’. Met de komst van deze wet is de maatschappelijke acceptatie van doorwerken door gepensioneerden een feit. De wet faciliteert bedrijven in het aangaan van contracten, met personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben behaald, voor Bepaalde Tijd.

Nu de doorwerkCAO model heeft gestaan voor de wet, heeft Doorwerkgever de markt verblijd met de Doorwerkregeling. De Doorwerkregeling helpt een onderneming aan de mogelijkheid om doorwerkers een onbeperkt aantal keer in te zetten op werk/klussen.

Binnen de Doorwerkregeling werken onze doorwerkers:

  • niet in banen, maar verrichten ze werk
  • niet in vaste contracten, maar per uur beschikbaar voor hun inzet
  • niet als werknemers, dus zonder werkgeversrisico’s
  • maar nog wel altijd vanuit het ‘gelijke speelveld’

Dat maakt het werken met doorwerkers nu zo leuk en interessant! Doorwerkers zijn de aantrekkelijkste oplossing voor klusjes in uw onderneming. Volledig maatschappelijk geaccepteerd. Geen klus hoeft meer te blijven liggen.

Dus beste werkgevers, tijd om uw rijbewijs te halen!

Sjaak van Heukelum
Directeur Doorwerkgever