Werknemersverzekeringen stoppen na pensioen, waarom?

door | apr 11, 2015 | FAQ | 0 Reacties

Werknemersverzekeringen stoppen na pensioen

Als werknemer bent u tot uw pensioengerechtigde leeftijd verzekerd voor deze zogenaamde werknemersverzekeringen. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat u verzekert bent van een minimum inkomen. Dit zijn:

  • de Ziektewet (ZW)
  • de Werkloosheidswet (WW)
  • de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

 

Deze verzekeringen zorgen ervoor dat wanneer u ziek wordt, arbeidsongeschikt of werkloos raakt dat u een inkomen ontvangt. Dit inkomen is gerelateerd aan het salaris wat u heeft verdiend.

 

AOW-uitkering

Zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, valt u niet meer onder de bovenstaande verzekeringen. De reden hiervoor is dat u recht hebt op een AOW-uitkering. Deze AOW-uitkering verzekert u van een minimum inkomen en dus gelden de andere verzekeringen niet meer. Omdat u niet meer verzekerd bent door deze werknemersverzekeringen, bent u voor een werkgever een voordelige kracht. De werkgever hoeft voor u namelijk geen premies voor deze werknemersverzekeringen meer te betalen.

 

Lees ook: Heeft doorwerken na pensioen invloed op de hoogte van de AOW?