Werknemersverzekeringen stoppen na pensioen, waarom?

Werknemersverzekeringen stoppen na pensioen

Als werknemer bent u tot uw pensioengerechtigde leeftijd verzekerd voor deze zogenaamde werknemersverzekeringen. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat u verzekert bent van een minimum inkomen. Dit zijn:

  • de Ziektewet (ZW)
  • de Werkloosheidswet (WW)
  • de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

 

Deze verzekeringen zorgen ervoor dat wanneer u ziek wordt, arbeidsongeschikt of werkloos raakt dat u een inkomen ontvangt. Dit inkomen is gerelateerd aan het salaris wat u heeft verdiend.

 

AOW-uitkering

Zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, valt u niet meer onder de bovenstaande verzekeringen. De reden hiervoor is dat u recht hebt op een AOW-uitkering. Deze AOW-uitkering verzekert u van een minimum inkomen en dus gelden de andere verzekeringen niet meer. Omdat u niet meer verzekerd bent door deze werknemersverzekeringen, bent u voor een werkgever een voordelige kracht. De werkgever hoeft voor u namelijk geen premies voor deze werknemersverzekeringen meer te betalen.

 

Lees ook: Heeft doorwerken na pensioen invloed op de hoogte van de AOW?

 

 

Doorwerkgever
info@doorwerkgever.nl

Iedereen die wil en kan werken, moet kunnen werken. Ook na pensioen. En daarom maken wij doorwerken na pensioen mogelijk.Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers