Doorwerken na de AOW-leeftijd, wat verandert er?

door | jan 4, 2017 | FAQ, Wet- en regelgeving | 0 Reacties

Wanneer u de AOW-leeftijd heeft bereikt betekent dit niet dat u niet meer mag of kan werken. Uit ervaring weten we dat veel gepensioneerden graag nog doorwerken na de AOW-leeftijd. Er verandert wel het een en ander. Zowel als u aan het werk gaat via de Doorwerkregeling als via de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Arbeidscontract bij doorwerken na de AOW-leeftijd

Uw huidige arbeidscontract kan bij het bereiken van de AOW-leeftijd stoppen of doorgaan. Dit hangt af van wat er in uw cao staat. Staat er in uw cao dat uw contract stopt, dan eindigt uw contract ‘van rechtswege’ omdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Staat er niets over in uw cao dat uw contract eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd, dan loopt uw huidige (tijdelijke of vaste) contract gewoon door. Tenzij uw werkgever uw contract wilt beëindigen. Dan moet hij of zij uw contract opzeggen. Uw arbeidscontract moet dan wel ingegaan zijn voordat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dit kan zonder een preventieve toets van het UWV of de rechter en er geldt een opzegtermijn van één maand.

Stopt uw contract en wilt u doorwerken na de AOW-leeftijd? Overleg dit dan met uw leidinggevende. U kunt op meerdere manieren doorwerken na de AOW-leeftijd. Uw contract kan opgesteld worden op basis van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd of u kunt aan het werk via de Doorwerkregeling van Doorwerkgever. Bent u benieuwd naar de verschillen? Download onze whitepaper en stuur deze door naar uw leidinggevende.

Aanpassing aantal uren

Wilt u meer of minder uren werken dan dat u nu doet, kunt u uw werkgever hiernaar vragen. Uw werkgever is alleen niet verplicht om hierop in te gaan. Via de Doorwerkregeling is dit veel flexibeler, omdat per week dit kan verschillen. Tenzij uw werk hier zich niet voor leent.

Transitievergoeding bij doorwerken na de AOW-leeftijd

Stopt uw contract om wat voor reden dan ook op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt of daarna, dan heeft u geen recht op een transitievergoeding. U ontvangt dan namelijk al een AOW-uitkering.

Ketenbepaling bij doorwerken na de AOW-leeftijd

Een ketenbepaling is een reeks van opvolgende tijdelijke arbeidscontracten en geldt ook wanneer u gaat doorwerken na de AOW-leeftijd.

Via de Wet werken na de AOW-leeftijd heeft u recht op maximaal 6 tijdelijke contracten in maximaal 4 jaar. Na meer dan 6 opvolgende contracten of na meer dan 4 jaar moet u een vast contract krijgen. Alleen de tijdelijke contracten die zijn aangegaan nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt tellen mee voor de keten. Hierbij geldt dat de periodes tussen de tijdelijke contracten minder dan 6 maanden duren. Zit er een periode van meer dan 6 maanden tussen, start er een nieuwe keten. Bij de Doorwerkregeling is dit niet het geval, omdat u niet in loondienst bent van de werkgever. 

Minimumloon bij doorwerken na de AOW-leeftijd

Wanneer u aan het werk gaat na de AOW-leeftijd dan houdt u recht op het minimumloon. Dit geldt overigens ook voor lopende arbeidscontracten. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat er een oneerlijke concurrentie bestaat tussen gepensioneerden en jongere werknemers.

Ziekte bij doorwerken na de AOW-leeftijd

U bent aan het werk na de AOW-leeftijd, maar u wordt plotseling ziek. Dat kan natuurlijk gebeuren. Bent u aan het werk via de Wet werken na de AOW-leeftijd, dan betaalt uw werkgever u 13 weken door. Uw werkgever betaalt geen premie meer voor de Ziektewet, maar de UWV verhaalt dan de kosten op uw werkgever. In deze 13 weken mag het contract niet opgezegd worden. Als u door uw ziekte niet kan doorwerken in uw huidige functie dan moet uw werkgever proberen u binnen de organisatie te re-integreren in een functie die zo dicht mogelijk ligt bij uw huidige functie. Uw werkgever heeft geen verplichting om werk voor u te zoeken buiten het bedrijf. Bent u aan het werk via de Doorwerkregeling dan betaalt Doorwerkgever u 6 weken door bij ziekte. Uw opdrachtgever of Doorwerkgever zijn niet verplicht u te re-integreren binnen het bedrijf van uw opdrachtgever.

Loonbelasting, premies en ziekengeld bij doorwerken na de AOW-leeftijd

Wanneer u doorwerkt na de AOW-leeftijd houdt uw werkgever loonbelasting in op uw loon. Uw werkgever hoeft geen premies meer te betalen voor de WW, Ziektewet, WAO, WIA en AOW. U bent niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, omdat u al AOW ontvangt.

Doorwerken na de AOW-leeftijd en uw AOW en pensioen

Wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt ontvangt u AOW en eventueel een aanvullend pensioen. Inkomen uit werk na de AOW-leeftijd heeft geen gevolgen voor deze uitkeringen. Ook uw pensioen wordt niet van uw AOW afgetrokken. Bent u met vroegpensioen (bijvoorbeeld de VUT of FLO) dan zitten er wel beperkingen aan het bedrag dat u maximaal mag bijverdienen. Vraag naar meer informatie bij uw verstrekker.

Uw overige rechten blijven hetzelfde bij doorwerken na de AOW-leeftijd. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek gelden ook voor u. Hierbij valt te denken aan arbeidsvoorwaarden, proeftijd of concurrentiebeding.

 

Volg ons:

[social_icons type=”circle_social” icon=”fa-facebook” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://www.facebook.com/doorwerkgever” target=”_self” icon_color=”#000000″][social_icons type=”circle_social” icon=”fa-twitter” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://twitter.com/doorwerkgever” target=”_self” icon_color=”#000000″][social_icons type=”circle_social” icon=”fa-linkedin” use_custom_size=”no” size=”fa-lg” link=”https://www.linkedin.com/company/doorwerkgever” target=”_self” icon_color=”#000000″]