Wet- en regelgeving

Bent u gestopt met werken en heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan heeft u waarschijnlijk een AOW-gat. Dit AOW-gat komt doordat uw prepensioen tot uw 65ste verjaardag loopt en de AOW-leeftijd later begint dan uw 65ste verjaardag. En hoe jonger u nu bent,...

Net zoals ieder jaar verandert ook in 2017 het een en ander in de belastingwetgeving. Op 20 december 2016 is het belastingplan 2017 door de Eerste Kamer gekomen en dus definitief. Hieronder een bloemlezing van een aantal wijzigingen dat, ook voor doorwerkers, van belang is....

In totaal hebben 588 personen (208 niet-gepensioneerden en 380 gepensioneerden) meegedaan aan het onderzoek. Daarbij konden de deelnemers uit meerdere antwoorden kiezen. Werkend en werkzoekend tot de AOW-leeftijd Het is opvallend dat maar 4% vindt dat de huidige regeling (verhoging op basis van de stijgende levensverwachting) de...

In het jaar 2012 ging ik met pensioen. Na ruim 40 jaar werken tijd voor een ander, nieuw leven. Laat mijn pensioen maar doorkomen. En straks, als ik 65 word, komt daar de AOW nog bij. Niets aan het handje. Ik zie de toekomst, zeker...

Wanneer u de AOW-leeftijd heeft bereikt betekent dit niet dat u niet meer mag of kan werken. Uit ervaring weten we dat veel gepensioneerden graag nog doorwerken na de AOW-leeftijd. Er verandert wel het een en ander. Zowel als u aan het werk gaat via...

Willem Drees had het allemaal heel anders voor ogen bij de geboorte van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in 1957. Een mooi staatspensioen dat mensen na hun 65e in staat stelt te stoppen met werken. De AOW was bedoeld als een bodempensioen, een aanvulling op andere...

Er zijn genoeg aannames en vooroordelen, ook over doorwerknemers. Als directeur van Doorwerkgever maak ik dit geregeld mee. Zo kijk ik ertegenaan. Vooroordelen Een organisatie met grote problemen bij het vinden van parttime medewerkers voor verschillende klusjes kwam bij ons op gesprek. De klusjes bestonden uit het...

Dé specialist in doorwerken na pensioen In 2007 ontstond Doorwerkgever vanuit de ambitie om de wereld van een AOW-gerechtigden die wilden doorwerken na pensioen, te structureren. Wij wilden zorg dragen voor een gelijk speelveld voor de inzet van gepensioneerden in de arbeidsmarkt. Dit resulteerde toen in...

Blog alles over doorwerken

Onderzoeken, doorwerkers aan het woord, kortom alles over doorwerken